Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cykel med pakethållare och reflexer

Väg 936, Stångby–Håstad, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en cykelväg mellan Stångby och Håstad. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och göra det möjligt för fler att pendla med cykel.

Projektet är avbrutet och kommer att tas bort från Trafikverkets webbplats den 13 juli 2020.

Vägen mellan Stångby och Håstad är en del av kopplingen mellan Lunds och Eslövs kommun. I den regionala cykelvägsplanen är sträckan utpekad som ett huvudstråk för arbetspendling. I nuläget är cyklisterna hänvisade till att cykla på vägen tillsammans med fordon i höga hastigheter. Hastighetsbegränsningen och trafikflödet gör att vägen inte lever upp till Trafikverkets krav på vägar där det är lämpligt att cykla i blandtrafik. Vi behöver därför bygga en separat cykelväg för att förbättra trafiksäkerheten och öka möjligheterna till cykelpendling.