Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 9 Kivik-Ravlunda

Väg 9, Kivik–Ravlunda, gång- och cykelväg

Vägen mellan Kivik och Brösarp var tidigare smal och krokig och mindre lämplig att cykla på. För att öka trafiksäkerheten har vi under 2018–2019 arbetat med att separera gång- och cykeltrafikanter från biltrafiken på sträckan Kivik–Ravlunda.

Vi är nu klara med byggnationen av en ny gång- och cykelväg mellan Kvik och Ravlunda. Från och med tisdag 8 oktober 2019 är hela sträckan inklusive broar öppen för trafik. 

Bakgrund

Under våren 2017 ställde Trafikverket ut vägplanen där allmänhet och direkt berörda fick möjlighet att yttra sig. Efter att ha bemött inkomna synpunkter skickades vägplanen för fastställelse enligt tidplan i månadsskiftet juni–juli och vägplanen fastställdes i november 2017. Beslutet överklagades, men regeringen avslog överklagan.