Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

byggandet av en cirkulationsplats

Väg 13, Höör, ny cirkulationsplats

Då det nya bostadsområdet Kvarnbäck byggs ut med fler hus kommer korsningen mellan väg 13, väg 1323 (Jularpsvägen) och Kvarnbäcksvägen att byggas om till en cirkulationsplats. Det kommer förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för alla trafikanter.

I samband med byggnationen av cirkulationsplatsen har vi byggt ett nytt fördröjningsmagasin, som fördröjer dagvattnet från cirkulationsplatsen ut i recipienten, utmed Höörsån. 

Vi har även omisolerat bron över Höörsån, för att förhindra att vatten läcker in i betongen och skadar armeringsjärnen. Det är en åtgärd som förlänger livslängden på bron.