Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

byggandet av en cirkulationsplats

Väg 13, Höör, ny cirkulationsplats

Då det nya bostadsområdet Kvarnbäck byggs ut med fler hus kommer korsningen mellan väg 13, väg 1323 (Jularpsvägen) och Kvarnbäcksvägen att byggas om till en cirkulationsplats. Det kommer förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för alla trafikanter.

I samband med byggnationen av cirkulationsplatsen kommer det också byggas ett fördröjningsmagasin, som fördröjer dagvattnet från cirkulationsplatsen ut i recipienten, utmed Höörsån. 

Vi kommer även att omisolera bron över Höörsån, för att förhindra att vatten läcker in i betongen och skadar armeringsjärnen. Det är en åtgärd som förlänger livslängden på bron. Detta arbete kommer att genomföras först i projektet under slutet av april. I samband med detta kommer det bli en viss påverkan på trafiken över bron.