Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Maria Station i Helsingborg.

Maria Station i Helsingborg.

Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad

Vi planerar att bygga ut järnvägen mellan Ängelholm och Maria station i Helsingborg till dubbelspår för att skapa en bättre resa.

Sträckan Ängelholm–Maria är en del av Västkustbanan som går mellan Göteborg och Lund/ Malmö. Utbyggnaden till dubbelspår har skett successivt, och nu återstår bland annat den enkelspåriga sträckan mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg, Vi bygger ut denna del från 2020 till 2023.

Tidslinje över arbetet med dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg

Dubbelspåret bidrar till fler tåg, kortare restider och säkrare miljö

Genom att bygga ut hela Västkustbanan till dubbelspår kommer tågen att kunna köras oftare och med kortare restider. Det gör det enklare att arbetspendla och bidrar samtidigt till en bättre miljö. Med fler tåg kan mycket av det som transporteras på vägarna flyttas till järnvägen istället och på så sätt kan vi minska utsläppen av koldioxid. Ombyggnaden ökar även säkerheten för gående och cyklister eftersom plankorsningarna där vägar och järnvägar möts kommer att ersättas av planskilda, säkrare korsningar.

Vi har tagit fram en järnvägsplan som visar hur vi planerar att bygga ut dubbelspåret. Du kan titta på den i vår webbkarta längre ner på sidan.

 

Frågor? 

Du hittar svaren på de vanligast förekommande frågorna till projektet här

Hittar du inte svar på dina frågor är du välkommen att kontakta oss
via e-post angelholm.maria@trafikverket eller via telefon till kontaktpersonerna i fliken "kontakta oss" längst upp på den här sidan.