Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samråd kan hållas efter sommaren

Arbetet med att ta fram en järnvägsplan pågår just nu. Efter sommaren kommer samråd att hållas med allmänheten och sen kan förslaget ställas ut efter årsskiftet.

- Det känns bra att vi snart kan hålla samråd, säger Trafikverkets projektledare Maria Wedin. Diskussionerna om hur man ska lösa ”flaskhalsen” mellan Ängelholm och Helsingborg på Västkustbanan har pågått länge och jag tror att det bland allmänheten kan upplevas som att det inte händer något, menar hon.

Men utredningsarbetet har pågått hela tiden. Flera olika alternativ har utretts. Men nu har Trafikverket valt att gå vidare med en lösning som innebär att det nya dubbelspåret byggs där det befintliga spåret ligger idag. Strax söder om Ängelholm fram till Kattarp föreslås spåret att läggas väster om det befintliga spåret och från Kattarp fram till Maria station i Helsingborg byggs spåret öster om järnvägen.

Samråd efter sommaren

Under samrådstiden tas synpunkter från allmänhet, länsstyrelsen och andra myndigheter in och bearbetas. Ett förslag till järnvägsplan ställs sen ut. Efter det skickas planen för fastställelse av Trafikverket i Borlänge. När planen vunnit laga kraft börjar arbetet med att handla upp en entreprenör som ska ta fram en bygghandling och när den är klar kan själva byggarbetet påbörjas. Tidigast byggstart år 2019.

En inbjudan kommer att skickas ut till de som är berörda och datum för samråden kommer även att finnas på projektets startsida på webben när det börjar närma sig.