Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Gång- och cykeltunneln i Helsingborg byggs 2017

Trafikverket och Helsingborgs stad har nu beslutat att flytta fram bygget av gång- och cykeltunneln ett år framåt, till våren 2017. Anledningen är att projektet inte kommit så långt att vi kan handla upp entreprenör och börja bygga under 2016.

En av de plankorsningar som kommer att byggas om på sträckan för dubbelspårsutbyggnaden mellan Helsingborg, Romares väg och Ängelholm är en gång- och cykeltunnel på Ringstorpsvägen, på Tågaborgsområdet i Helsingborg. Helsingborgs kommun bekostar ombyggnaden som kommer att göras innan arbetet med bygget av dubbelspåret börjar.

Den senare byggstarten innebär att vi kan vänta in projekteringen av dubbelspåret Ängelholm – Helsingborg, och kan dra fördel av den i projekteringen av gång- och cykeltunneln. Som exempel kommer vi att veta exakt placering av bullerskydd utmed järnvägen och kan då ta hänsyn till detta vid utformningen av gång- och cykeltunneln.

Vi planerar att börja bygga gång- och cykeltunneln under våren 2017.

 

*projektering är det utrednings- och förberedelsearbete som görs före en byggnation.