Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Undersökningar som ska ge svar

För att veta vilka hänsyn vi måste ta när vi ska bygga det nya dubbelspåret, görs nu mark och miljöundersökningar längs med sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg. Resultat kommer att finnas med i järnvägsplanen som håller på att tas fram.

Längs med sträckan för det planerade dubbelspåret gör nu Trafikverkets
konsult geotekniska- och markmiljötekniska undersökningar och provtagningar.

Syftet med undersökningarna är att få en uppfattning om vilka jordlagerförhållandena är och om det krävs några åtgärder för att kunna bygga ny järnvägsbank och nya broar. Vi undersöker även grundvattenförhållandena.

 

borr2Större maskiner används i arbetet

Undersökningarna görs med en borrbandvagn (se bild). Maskinen går på sk larver och manövreras av fältpersonal som går vid sidan.

Innan undersökningarna börjar sker utsättning av ledningar inom det allmänna ledningsnätet. Undersökningspunkterna sätts ut, mäts in och markeras med pinnar med färgmarkering.

 

 

 

Inom projektet gör vi också en inventering av närliggande brunnar. Det gör vi för att ta reda på hur mycket vatten det finns i brunnarna och vilken kvalité vattnet har innan vi börjar bygga. På sträckan är det som mest tre borrbandvagnar med fältpersonal i gång samtidigt. (se bild högst upp på sidan).

Allt vårt arbete med den geotekniska undersökningen som behövs inför järnvägsplan och systemhandling beräknas vara klart under hösten 2015.