Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arkeologisk utgrävning
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arkeologin fortsätter under våren

I vår fortsätter de arkeologiska utredningar av området för dubbelspårsutbyggnaden, som påbörjades förra året. Utgrävningarna görs för att vi ska vara säkra på att vi inte bygger där det finns historiska lämningar.

De arkeologiska utredningarna påbörjades redan för ett år sen. Då tittade vi närmare på området för järnvägsbygget i norra Helsingborg och runt Maria Station. Både kulor och hagel hittades som troligen kommer från slaget om Helsingborg 1710.

Under vintern är det nu en paus i det arkeologiska arbetet ute i fält på grund av kyla. Men redan till våren fortsätter vi arbetet längs med järnvägen där dubbelspåret ska byggas på sträckan mellan Helsingborg-Ängelholm.

Det är viktigt att undersöka marken så att vi inte bygger dubbelspåret där det kan finnas förhistoriska lämningar. Arkeologiska utredningar utförs efter beslut av Länsstyrelsen i Skåne. Länsstyrelsen har bedömt att de fynd vi hittills hittat är så små att arbetet med bygget av dubbelspåret kan fortsätta.

Läs mer om de fynd vi hittat tidigare

Hur görs utredningarna?

En arkeologisk utredning kan ske i två steg. Först tittar man på vad som tidigare har hittats i området. Sedan görs en vandring längs med sträckan för att bedöma sannolikheten att påträffa okända fornlämningar. Finns det t.ex. flintavslag i markytan kan det vara tecken på en boplats.

Fler faktorer som gör ett område intressant är om det finns andra kända fornlämningar i närheten. Intressanta ytor undersöks sen genom att matjordslagret avlägsnas. Ibland används även metalldetektor. Det är detta vi nu ska göra på sträckan Helsingborg-Ängelholm.