Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tågplattform i Ödåkara

Vi gör nu undersökningar för att kunna bedöma behovet av bulleråtgärder.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Undersökning av fastigheter inför bedömning av bulleråtgärder klar

För att vi ska kunna bedöma vilka som behöver bulleråtgärder längs sträckan när dubbelspåret är klart, har vi gjort undersökningar hos de som är berörda.

För att kunna bedöma vilka fastigheter som behöver och kommer erbjudas bullerskyddsåtgärder när järnvägsutbyggnaden är klar så behövde fastigheterna undersökas på plats. Vid undersökningen tittade vi på hur det ser ut idag. I inventeringen tog vi reda på vilken fasad och typ av fönster som huset har. Vi tittade på vilken placering fastighetens uteplats har och sen fotodokumenterade vi. Nu ska materialet från undersökningarna bearbetas.

Varför gör vi undersökningen?

Syftet med inventeringen är att samla in mer information om parametrar som påverkar bullernivåer vid fastighetens uteplats samt inne i bostadshuset. Trafikverkets konsult har inventerat ca 500 fastigheter längs sträckan. Det är främst de fastigheter som beräknats ha höga bullervärden som vi undersökt nu. Åtgärder som kan komma i fråga är främst fönsterbyte.

Vad händer nu?

Vilka fastigheter som kommer att få bulleråtgärder kommer att framgå i den färdiga järnvägsplanen som skickas ut för granskning våren 2017. Eventuellt sker en kompletterande inventering i slutet av augusti.