Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Övergången vid Ringstorpsvägen ska gå under järnvägen istället.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Byggstart innan årsskiftet vid Ringstorpsvägen

Som en del i dubbelspårsutbyggnaden mellan Ängelholm och Helsingborg, så ska Trafikverket nu bygga en ny gång- och cykeltunnel under järnvägen vid Ringstorpsvägen i Helsingborg.

Snart blir det säkrare att gå och cykla mellan de östra och västra delarna av järnvägen i norra Helsingborg.
Trafikverket har under det senaste året arbetat med planering och utredning av förutsättningarna, och ska nu  tillsammans med Helsingborgs stad, bygga en ny gång- och cykeltunnel under järnvägen i höjd med Ringstorpsvägen på Tågaborgsområdet i Helsingborg.

Vad händer nu?

Under sommaren 2016 kommer vi att handla upp en entreprenör som ska bygga tunneln. Byggnadsarbetet påbörjas sen med förberedelser ute på plats under hösten. Tunnelkonstruktionen kommer att byggas bredvid järnvägen i en grop och sen skjutas på plats under järnvägen i början av sommaren 2017.

När tunneln sen är på plats färdigställer Trafikverkets entreprenör cykelvägsförbindelserna på båda sidor om järnvägen.  Arbetet ska vara helt klart så att gång- och cykeltunneln kan tas i bruk under hösten 2017. Under byggarbetet kommer den befintliga övergången att vara stängd och gående och cyklister hänvisas till gång- och cykeltunneln på Kullavägen, norr om den befintliga övergången.

Dubbelspåret mellan Ängelholm - Helsingborg

Vårt arbete med att bygga en gång- och cykeltunnel under järnvägen är en del av dubbelspårsutbyggnaden mellan  och Ängelholm och Helsingborg, Romares väg. Just nu pågår vårt arbete med att ta fram en järnvägsplan i projektet och byggstart beräknas först år 2019.