Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Exempel på arkeologiska fynd från en annan utredning som Trafikverket har gjort.

Exempel på arkeologiska fynd från en annan utredning som Trafikverket har gjort.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

De arkeologiska utredningarna är avslutade

Fyra platser har undersökts efter arkeologiska fynd i samband med dubbelspårsutbyggnaden. Inga viktiga fynd hittades. Det innebär att vi kan gå vidare i projektet.

De fyra platserna som undersöktes ligger i centrala Ödåkra, vid Tånga, strax söder om Rögle samt mellan Pålsjö kyrkogård och Gyhult. På samtliga platser lyfte arkeologerna av matjordslagret för att se om där fanns några fornlämningar.

– Två av platserna, Ödåkra och Maria station, bedömdes vara så pass störda av tidigare byggnationer att där inte fanns underlag för att gå vidare. På de två andra ytorna hittade man något stolphål eller härd som tyder på någon form av mänsklig aktivitet, men Länsstyrelsen Skåne bedömde att frekvensen på aktiviteten var så pass låg att det inte tillför något vetenskapligt. Det innebär att hela den arkeologiska undersökningen är avslutad, säger Hans Åström, miljöspecialist inom kulturarv på Trafikverket.

Länsstyrelsen Skåne valde utredningsplatser

Det är Länsstyrelsen Skåne som fattar beslut om vilka ytor som ska undersökas. I den arkeologiska utredningens första steg utreddes om det fanns platser i järnvägsplanen med potential för dolda lämningar. De nu utredda platserna valdes ut efter faktorer såsom var den ursprungliga byn låg vilket är fallet i Ödåkra, eller på grund av att det är ytor där man sedan tidigare har en indikation om att det kan finnas fornlämningar.

– Att något anses ha potential kan exempelvis bero på att man har hittat något som tyder på förhistorisk aktivitet såsom ett flintavslag när man har gått runt i området, eller att ytan har ett bra topografiskt läge. Förr bodde man gärna intill våtmarker och i söderläge, så det kan vara en orsak till att man väljer ut vissa platser.

Påverkar inga historiska intressen

Utredningarna är viktiga för att undvika att placera järnväg och väg på platser med arkeologiska intressen. Att utredningen är färdig innebär att dubbelspåret Ängelholm-Helsingborg, Romares väg inte bedöms påverka några sådana intressen.

– Området är inte känt för att ha mycket fornlämningar så det är vad vi väntade oss. Att de arkeologiska utredningarna är färdiga innebär att det är fritt fram att börja exploatera området utifrån de här aspekterna, säger Hans Åström.