Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Grönt blad
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ett viktigt steg: miljökonsekvensbeskrivningen är godkänd

En milstolpe för projektet är nådd - miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för dubbelspåren är godkänd av Länsstyrelsen Skåne. I den beskriver vi konsekvenser för omgivningen både under byggtiden och när anläggningen är färdig.

Att säkerställa att omkringliggande miljö, kultur och arter säkras eller påverkas i minsta möjliga mån är en viktig del av arbetet med att bygga nytt. I miljökonsekvensbeskrivningen går det att läsa vad som ska byggas, hur det ska gå till och på vilket sätt det kan komma att påverka miljö, djur, kultur och dem som bor i området.

- Att miljökonsekvensbeskrivningen är godkänd är en viktig milstolpe för projektet. Det innebär att vi nu kan gå vidare med att färdigställa planhandlingarna och ställa ut dem för granskning i september, säger Åsa Rosberg, projektledare för dubbelspårsutbyggnaden Ängelholm – Helsingborg, Romares väg.

Vad innebär det för dig?

Vad som ingår i en miljökonsekvensbeskrivning skiljer sig från projekt till projekt. Dubbelspårsutbyggnaden Ängelholm-Helsingborg, Romares väg görs i en redan befintlig järnvägssträckning och därför är ytterligare intrång på jordbruksmark begränsat. Däremot bygger vi för mer tågtrafik genom en relativt tättbefolkad del av landet. Därför är frågan om bullerskyddsåtgärder viktig.

- I de områden där vi påverkar vår omgivning är det viktigt att veta hur för att kunna bedöma vilka skyddsåtgärder som ska vidtas. Miljökonsekvensbeskrivningen möjliggör för oss att vara tydliga med hur vi planerar projektet. Vi har tidigare haft samråd med allmänheten för att få in synpunkter och nya perspektiv, säger Åsa Rosberg. 

Vad händer nu?

Att Länsstyrelsen Skåne har godkänt vår miljökonsekvensbeskrivning innebär att vi kan färdigställa planhandlingarna. I september kommer vi ställa ut dem för granskning. Då kan du ta del av miljökonsekvensbeskrivningen och andra dokument som beskriver hur vi vill bygga dubbelspåret mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg. Mer information om granskningsperioden kommer.