Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förslag för hur sträckan Maria station-Helsingborg C kan förbättras

Sträckan mellan Maria station och Helsingborg C har fyra möjliga lösningar för att byggas ut till dubbelspår. Fram tills att en åtgärd är beslutad kommer andra förbättringar göras för att minska effekterna av störningar längs sträckan.

När det planerade dubbelspåret mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg är färdigt återstår sträckan fram till Helsingborg C som i dag är ett enkelspår. I början av året presenterades förslag på hur sträckan kan förbättras samt byggas ut till dubbelspår i en åtgärdsvalsstudie. I den har Trafikverket undersökt vad som behöver göras och hur det kan göras. Åtgärdsvalsstudien för enkelspåret mellan Maria station och Helsingborg C har gjorts i nära samarbete med Helsingborgs stad för att hitta de bästa lösningarna för Västkustbanan, för staden och för kommunens stadsplanering. Förslagen på åtgärder presenterades i början av året.

– I åtgärdsvalsstudien har vi tittat på två saker. Dels vad vi kan göra för att förbättra det nuvarande enkelspåret så att det inte blir en allt för stor flaskhals, och dels på olika alternativ för att bygga ut till dubbelspår längs sträckan, säger utredningsledare Janet van der Meulen från Trafikverket.

 

Förbättring av enkelspåret och utbyggnad till dubbelspår

Åtgärderna som förbättrar enkelspåret och stationerna i Helsingborg och Maria är bland annat extra växlar vid Maria station och en kompletterande plattform söder om Helsingborg C. Åtgärderna vid Maria station kan genomföras i samband med den planerade dubbelspårsutbyggnaden Ängelholm-Helsingborg, Romares väg.

– Åtgärderna gör att kapaciteten längs sträckan kan öka något och att effekterna av eventuella störningar längs sträckan minskas.

Åtgärdsvalsstudien föreslår även en fyra förslag på en utbyggnad till dubbelspår. Detta kan göras genom att bygga ut det befintliga enkelspåret till dubbelspår, eller genom att bygga en tunnel i en ny sträckning till Helsingborg C. Åtgärdsvalsstudien presenterar tre olika förslag på tunnlar under Helsingborg.

– En dubbelspårsutbyggnad skulle öka kapaciteten längs sträckan för att kunna möta den ökade transportefterfrågan i framtiden. Behåller vi enkelspåret innebär det också att den ökade kapaciteten som vi får med utbyggnader på andra sträckor av Västkustbanan inte kan utnyttjas fullt ut, exempelvis den planerade dubbelspårsutbyggnaden mellan Ängelholm och Maria station, förklarar Janet van der Meulen.

 

Minimera störningar under byggskedet

Stor vikt har lagts vid att hitta lösningar som minimerar de negativa effekterna i byggskedet såsom avstängningar på Västkustbanan och störningar i Helsingborgs stadsmiljö. Utredningen fortsätter nu med en fördjupning för att ytterligare minska påverkan på tågtrafiken och staden under byggskedet.

 

Nästa steg är beslut i den nationella planen

En eventuell dubbelspårsutbyggnad beslutas i Trafikverkets nationella plan för åren 2018- 2029. I år kommer Trafikverket presentera ett förslag på den nationella planen som sedan beslutas av regeringen. Om en dubbelspårsutbyggnad av sträckan Maria station till Helsingborg C får finansiering kommer det sedan att påbörjas en järnvägsplansprocess där berörda får tycka till. Åtgärderna för att effektivisera enkelspåret kommer kunna genomföras tidigare.

– Vissa av åtgärderna som vi gör på enkelspåret och vid stationerna kommer vi även att kunna nyttja senare. Vi behöver göra åtgärderna nu för att kunna hantera störningar eftersom det kommer att dröja innan ett eventuellt dubbelspår står färdigt, Janet van der Meulen.