Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ritning över Björkavägen

Ritning över Björkavägen

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fyra förändrade passager i järnvägsplanen

Två passager har tillkommit och två har flyttats i arbetet med järnvägsplanen. Syftet med förändringarna är en bättre och säkrare framkomlighet.

Sedan samrådet i december 2015 har fyra passager förändrats i järnvägsplanen för dubbelspåret. Detta för att möta önskemål som kom in efter det tidigare samrådet och från kommunerna. Men också för att öka tillgängligheten och möjligheten att korsa järnvägen på ett säkert sätt. De passager som har förändrats är:

 

Vägport med gång- och cykelväg, Sibirienvägen, Ängelholm (flyttad)

I den befintliga passagen kommer inte höga fordon under. För att få en högre passage behöver vi bygga en ny vägport 20 meter norrut. Vägporten kommer att gå under järnvägen, och genom förflyttningen får tunneln en fri höjd på minst 4,5 meter. Högre fordon som exempelvis räddningstjänsten kan då passera under järnvägen. I samband med flytten av vägporten anpassas befintliga vägar efter den nya passagen. Den nuvarande bron kommer att rivas.

Bild och ritning över Sibirienvägen. Klicka på bilderna för att se dem i större format.

 

Gångport, Björkavägen, Ödåkra (ny)

Gångporten vid Björkavägen har tillkommit i järnvägsplanen, då det är beslutat att den befintliga gångporten behålls. Tunneln är viktig för att underlätta för dem som behöver korsa järnvägen till fots. För att anpassa gångporten till dubbelspåret förlänger vi den österut, och vi bygger en ny trappa vid gångportens östra öppning. Vi undersöker även om trappan vid portens västra sida kan behållas eller behöver ersättas. I anslutningen till gångporten kommer det att finnas entréer till plattformarna. Gångporten förbereds för framtida hiss.

 Bild och ritning över Björkavägen. Klicka på bilderna för att se dem i större format.

 

Gång- och cykelport, Södra Rälsgatan, Ödåkra (flyttad)

Gång- och cykelporten vid Södra Rälsgatan ersätter det tidigare förslag som presenterats vid Drivhusgatan. Den nya passagen ligger cirka 200 meter längre söderut. Den nya gång- och cykelporten kommer att gå under järnvägen och blir bättre och ännu säkrare än lösningen vid Drivhusgatan som blev trång och fick branta lutningar. Passagen ersätter två nuvarande plankorsningar, en vid Fabriksgatan och en vid Häggatan. Den nya lösningen möjliggör att Lövskogsgatan, Toftagatan och Tujagatan att kopplas samman via en ny gata. På så sätt blir det bättre framkomlighet för bland annat sophämtning och räddningstjänst.

Bild och ritning över Södra Rälsgatan. Klicka på bilderna för att se dem i större format.

 

Gång- och cykelport, Maria station, Mariastaden (ny)

Den nya gång- och cykelporten under järnvägen vid Maria Station knyter samman den östra och västra sidan. Det blir en viktig passage när Helsingborgs kommun fortsätter att utveckla området kring Maria station. Gång- och cykelporten knyter samman befintliga cykelstråk och möjliggör en anslutning till plattformarna från gång- och cykelporten.

 Bild och ritning över Maria station. Klicka på bilderna för att se dem i större format.