Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Gång- och cykeltunneln vid Ringstorpsvägen har invigts

Nu har det blivit säkrare att gå och cykla i området. Det slutförda arbetet med gång - och cykeltunneln under järnvägen vid Ringstorpsvägen firades med en invigning i november.

Trafikverkets entreprenör Svevia har sedan årsskiftet arbetat med att bygga den nya gång - och cykeltunneln vid Ringstorpsvägen. Den fungerar nu också som en bro för järnvägen och gör plats för det dubbelspår som planeras läggas där senare.

Den nya tunneln firades med tal och mingel

Fredagen den 24 november invigdes gång- och cykeltunneln under järnvägen vid Ringstorpsvägen. Ett 50-tal personer från allmänheten närvarade, där det bjöds på korv med bröd samt tillfället att mingla med de som drivit projektet. Det hölls även tal av kommunens nämndsordförande Christian Orsing, Trafikverkets projektledare Lars Sätmark samt Svevias arbetschef Niclas Nilsson.

Christian Orsing talade om projektets betydelse, såväl i det stora perspektivet som det lilla. I stort betyder projektet att man förbereder och bygger bort en flaskhals på, den för staden, betydelsefulla Västkustbanan. I det lilla perspektivet har man gjort en ansträngning för att minska projektets påverkan och intrång på området samt de som bor och rör sig där.

Talen avslutades av Lars Sätmark och Niclas Nilsson som tackade för gott samarbete under året som gått och för väl utfört arbete. Ett särskilt tack riktades även till de som bor i anslutning till arbetsplatsen och som påverkats i hög utsträckning under året.

Den nya gång-och cykeltunneln gör det säkrare att gå och cykla mellan de norra och södra delarna i området. Den ökar trafiksäkerheten och minskar risken för olyckor vid korsningen eftersom gående och cyklister nu passerar under järnvägen i stället för över den som tidigare.

Hur gick byggnationen till?

Korsningen vid Ringstorpsvägen och Åragatan har varit avstängd i drygt ett år. Gjutnings- och byggarbetet av den nya tunnelkonstruktionen gjordes i en ca 4 meter djup grop bredvid spåret, på den södra sidan om järnvägen där Ringstorpsvägen går. När den 4 meter breda och 600 ton tunga tunnelkonstruktionen var klar sköts den på plats under järnvägen i mitten av juni 2017. För att entreprenören skulle kunna flytta bron till sin rätta plats behövde tågtrafiken stängas av under drygt fyra dygn.