Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skriver i anteckningsblock
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Järnvägsplanen utställd för granskning

Mellan 11 september och 11 oktober har du möjlighet att ta del av vår järnvägsplan och lämna synpunkter på den. I järnvägsplanen kan du se hur vi planerar att bygga ut sträckan mellan Ängelholms station och Helsingborg, Romares väg till dubbelspår.

I järnvägsplanen beskriver vi den planerade dubbelspårsutbyggnaden. Du kan bland annat se kartor, se hur ditt närområde berörs och se den planerade sträckningen av dubbelspårsutbyggnaden. Att projektet nu går in i ett granskningsskede innebär att det är dags för berörda att gå igenom handlingarna och skicka in eventuella synpunkter till Trafikverket. Järnvägsplanen finns utställd i Malmö, Helsingborg, Ängelholm och Ödåkra samt på vår projektsida.

- Granskningsperioden är en viktig möjlighet för dig som bor i närområdet eller är påverkad av projektet på andra sätt att se hur vi planerar att bygga ut till dubbelspår. Vi hoppas att järnvägsplanen ska ge svar på de frågor kring dubbelspårsutbyggnaden som du har, säger projektledare Åsa Rosberg.

Material för att underlätta läsningen

För att underlätta för dig som vill läsa järnvägsplanen har vi tagit fram en innehållsguide, läsanvisning för resultattabeller buller samt frågor och svar. Efter granskningsperioden hittar du dessa bland våra Dokument. I innehållsguiden hittar du information om vilken pärm som innehåller vilket typ av innehåll. Läsanvisningen för resultattabeller av buller hjälper dig att tyda tabellerna. I frågor och svar får du svar på övergripande frågor om projektet, där finns även anvisningar till hur du hittar specifik information i järnvägsplanen om exempelvis bullerskyddsåtgärder och markintrång vid din fastighet. Hjälpmaterialet finns även på utställningsplatserna.

- Vi vet att det är mycket material att gå igenom och hoppas att innehållsguiden samt frågor och svar ska hjälpa er som vill läsa järnvägsplanen. Vi kommer också anordna öppet hus vid fyra tillfällen då vi finns på plats och kan svara på dina frågor, säger Åsa Rosberg.

Vad händer sen?

Dina eventuella synpunkter ska ha inkommit till Trafikverket senast 11 oktober. Efter granskningsperioden skriver Trafikverket ett granskningsutlåtande som Länsstyrelsen Skåne yttrar sig på. Därefter tar vi fram fastställelsehandlingar och om järnvägsplanen uppfyller kraven i lagstiftningen fattas beslut om att fastställa den. Ett fastställelsebeslut kan överklagas. Hur och när beslutet kan överklagas meddelas i samband med besked om fastställelsebeslut. Eventuella överklaganden lämnar Trafikverket till Regeringen som avgör ärendet. När järnvägsplanen vinner laga kraft får Trafikverket möjlighet att ta i anspråk den mark som framgår av järnvägsplanen. Tidigast möjliga byggstart för dubbelspårsutbyggnaden är 2019.