Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pärm med färgmarkeringar
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Välbesökt granskningsperiod gav viktiga synpunkter

Närmare 200 personer besökte våra öppna hus under granskningsperioden. Nu är granskningen av järnvägsplanen avslutad och vi kommer att börja bearbeta de synpunkter som har kommit in.

Den 11 oktober avslutades granskningsperioden av järnvägsplanen för dubbelspårsutbyggnaden mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg. Många har varit intresserade av järnvägsplanen, både online och på våra utställningsplatser. Närmare 200 personer besökte projektets öppna hus i Ödåkra, Kattarp, Ängelholm och Helsingborg.

 Vi är glada för att våra öppna hus var så välbesökta. Det finns ett stort engagemang för projektet vilket vi har märkt i samtalen, säger Åsa Rosberg, projektledare och fortsätter:

 Vi har kunnat fortsätta en del diskussioner som vi har haft sedan tidigare men även träffa nya personer. Vi förstår att det här är ett komplicerat projekt med mycket material att gå igenom. Vårt fokus har varit på att guida och underlätta läsningen.

Bullerfrågor intresserade många

Frågor om buller och bullernivåer var vanligast under granskningsperioden. Trafikverket tillämpar riktvärden som fastställts av Riksdagen. Riktvärdena är ett stöd vid våra bedömningar om behov av utredningar och genomförande av skyddsåtgärder mot höga bullernivåer.

Nästa steg

Efter granskningsperioden fortsätter Trafikverket att utveckla projektet och vår dialog med berörda personer fortlöper. Vi kommer att ta kontakt med dem som har lämnat in synpunkter.

– Järnvägsplanen är en viktig fas i projektet, men som många har förstått från våra samtal med er innebär inte järnvägsplanen att alla detaljer är färdiga. Vi fortsätter givetvis med vårt arbete och vår planering, och i det arbetet tar vi med oss de synpunkter som vi nu har fått in, säger Åsa Rosberg.

När granskningsperioden är över skriver Trafikverket ett granskningsutlåtande som Länsstyrelsen Skåne yttrar sig på. Inför fastställelsen av järnvägsplanen får alla som har lämnat synpunkter ett granskningsutlåtande från oss. Detta beräknas ske i mars/april 2018. Därefter tar vi fram fastställelsehandlingar och om järnvägsplanen uppfyller kraven i lagstiftningen fattas beslut om att fastställa den. Ett fastställelsebeslut kan överklagas. Hur och när beslutet kan överklagas meddelas i samband med besked om fastställelsebeslut. Eventuella överklaganden lämnar Trafikverket till Regeringen som avgör ärendet. När järnvägsplanen vinner laga kraft får Trafikverket möjlighet att ta i anspråk den mark som framgår av järnvägsplanen. Tidigast möjliga byggstart för dubbelspårsutbyggnaden är 2019.