Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Affärer på gång på regional leverantörsdag

Regionala leverantörsdagen i Malmö var en populär tillställning med 118 leverantörer. Intresset för de uppdrag som Trafikverket handlar upp var stort, inte minst för projekt Ängelholm-Helsingborg, Romares väg.

Trafikverket handlar upp bygg – och utredningstjänster för mer än 40 miljarder kronor varje år. Leverantörsdagar är ett bra sätt att knyta kontakter och beskriva affärsmöjligheter inför kommande upphandlingar. Under hösten anordnades regionala leverantörsdagar på fem orter i landet. Dagarna gav bland annat information om kommande upphandlingar och tillfälle att få svar på olika frågor.

Projekt dubbelspår Ängelholm-Helsingborg medverkade på leverantörsdagen i Malmö den 19 september, där leverantörer  bjöds in för att få information om vad nationella planen innebär för investeringar och underhållsåtgärder i Region Syd. Därefter presenterades kommande upphandlingar i inköpstidsplanen med fokus på väg – och järnvägsprojekt som ska handlas upp under 2019.

Från scenen presenterade Trafikverket även ett urval av sina uppdrag, spridda över södra Sverige, däribland dubbelspår Ängelholm-Helsingborg.

Dialog med potentiella leverantörer

Efter presentationerna fanns det dialogstationer där vi kunde berätta mer om projektet för intresserade leverantörer. Med ett flertal sådana stationer förde Trafikverket dialog inte bara kring faktiska affärsmöjligheter utan också hur det går till att göra affärer med oss samt diskutera frågor som berör leverantörerna så som teknikinnehåll, affärsupplägg, sociala krav och klimatkrav.

- Det finns ett stort intresse för projektet hos flera olika leverantörer, vilket är mycket positivt. Vi fick möjlighet att prata både med leverantörer som känner Trafikverket sedan tidigare uppdrag men också helt nya leverantörer för den svenska marknaden. Det var givande diskussioner om projektets möjligheter och innehåll. Det ska bli spännande att genomföra upphandlingen av denna omfattande totalentreprenad under 2019,  säger projektledare Åsa Rosberg.

Tidplanen för projekt dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg är att handla upp entreprenaden under 2019 för att sedan starta upp projektering och byggnation under 2020.