Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Räls
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Givande marknadsdialog med potentiella leverantörer

Under mars och april bjöd vi in svenska och utländska leverantörer till en marknadsdialog för att få deras syn på uppdragsstorlek, paketering och teknikinnehåll inför upphandlingen av dubbelspåret.

Vi har närmat oss nästa skede i projektet - att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av totalentreprenad. Upphandlingen planeras att genomföras under 2019. För att skapa rätt förutsättningar för upphandling och genomförande av entreprenadarbetena höll vi under mars och april enskilda möten med totalt tio potentiella leverantörer. Marknadsdialogen är inte en del av kommande upphandling och påverkar inte leverantörers möjlighet att lämna anbud senare när förfrågningsunderlaget är framtaget.

Bättre förutsättningar för innovation och utveckling

-Leverantörerna som bjöds in valdes utifrån tidigare upphandlingar i andra projekt av liknande karaktär. Syftet med att bjuda in leverantörer i det här skedet var för att för att informera om projektet och få marknadens syn på den kommande upphandlingen, men även för att fånga upp värdefulla synpunkter inför utformning av förfrågan. Dialogen bidrar också till bättre förutsättningar för innovation och utveckling och att skapa ett effektivt genomförande, säger Lars Falk kvalificerad inköpare.

Under mötena diskuterades bland annat:

  • marknadssituationen i Sverige/regionen
  • uppdragsstorlek, intresse för projektet och tidplan
  • krav och förutsättningar för innovation, ökad produktivitet och hållbart byggande
  • entreprenadform, teknikinnehåll, samverkan och arbetsmiljö

-Vi hade mycket givande diskussioner och fick värdefull information som vi nu tar med oss vidare i vårt fortsatta arbete. Entreprenörerna uttryckte också sin uppskattning att få träffas och utbyta tankar och idéer på det här sättet. Det känns bra att redan i detta tidiga skede lägga grunden för ett gott samarbete och kunna ta tillvara de värdefulla erfarenheter som finns i entreprenadbranschen, säger Åsa Rosberg projektledare