Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Uteplatser inventeras för att utreda möjliga bullerskyddsåtgärder

De fastigheter som valts ut är de som i järnvägsplanen erbjuds lokal bullerskärm för att skydda fastighetsägare från buller från järnvägen efter att den byggts ut. Bullerberäkningar är gjorda med hänsyn till framtida trafik.

Vi arbetar med att utreda hur buller från järnvägsanläggningen kommer att påverka boendemiljön och omgivningen, samt lämpliga bullerskyddsåtgärder. Det är främst fastigheter utmed sträckan Ängelholm-Helsingborg som har uteplatser riktade mot järnväg och broar som kommer att inventeras. Inventeringen kommer att påbörjas i mitten av december 2018.

Inventering och fotografering av uteplats

WSP har av Trafikverket fått i uppdrag att bullerinventera utvalda fastigheter. Fastighetsägare som berörs av inventeringen har fått skriftlig information om den kommande inventeringen. Inventeringen kommer att ske utomhus där personalen tar bilder samt mått av uteplatsen och besöket tar ca 30 min.

Efter inventeringen tar vi fram ett detaljerat erbjudande om bullerskyddad uteplats som är anpassat för just specifik uteplats och bullersituation. Erbjudandet kommer att presenteras för fastighetsägare när järnvägsplanen har fastställts och inventeringar längs hela projektets sträckning genomförts, vilket uppskattas ske till våren/sommaren 2019. Därefter tecknas ett avtal med fastighetsägare och bygglov söks (som hanteras av Trafikverket). Tidplanen för genomförandet av lokala bullerskärmar är i dagsläget 2020.