Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Små lila blommor
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Geotekniska undersökningar pågår under mars och april

För att veta mer om vilka hänsyn vi måste ta när vi ska bygga det nya dubbelspåret, utför vi ytterligare mark och miljöundersökningar längs med sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg

Vi behöver ytterligare kunskap om markförutsättningar inom det aktuella området. Trafikverkets konsult Sweco kommer därför med början under mars och april månad göra kompletterande markundersökningar (geoteknik, grundvatten, markmiljö) och mätarbete för att vi ska få ett så bra underlag som möjligt inför den planerade byggnationen. Resultatet av undersökningarna kommer att ingå i det underlag som presenteras inför upphandlingen av den entreprenör som ska bygga dubbelspåret.

Fastigheter som berörs av undersökningarna kontaktas via brev. Arbetena föregås av att ett antal personer besöker sträckan i bilar och till fots.

Maskiner används i arbetet

Undersökningarna omfattar borrningar och provtagningar som utförs med bandgående borrbandvagnar som manövreras av fältpersonal. Arbetet utförs med försiktighet för att undvika skador och berört markområde kommer återställas. I några av provpunkterna kommer vi att placera brunnar eller rör för att vi ska kunna utföra mätningar och avläsningar vid senare tillfällen. Innan undersökningarna börjar sker utsättning av ledningar inom det allmänna ledningsnätet, undersökningspunkterna sätts ut, mäts in och markeras med färgmarkerade pinnar.

Undersökningarna kommer att utföras i etapper och eventuella kompletteringar kan behöva göras till och med december.