Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbetet med att handla upp en entreprenör är igång

Förfrågningsunderlaget för projektet har annonserats, vilket är första steget i att handla upp en entreprenad som ska bygga dubbelspårsutbyggnaden.

Förfrågningsunderlaget är det samlade underlaget som beskriver vad Trafikverket upphandlar, vilka krav vi ställer på leverantörer och föremålet för upphandlingen samt hur anbud kommer att utvärderas.

Förfrågningsunderlaget består av flera dokument. Till exempel upphandlingsföreskrifter, administrativa föreskrifter, tekniska kravspecifikationer, ett kontraktsförslag och bilagor som eventuellt ska fyllas i samt standardbestämmelser.

Annonsering av upphandlingen sker i en allmänt tillgänglig databas och på Trafikverkets webbplats. Förfrågningsunderlaget låg ute för räkning under åtta månader innan anbuden togs in den 12 december 2019. Tilldelningsbeslut sker våren 2020. 

Upphandlingen sker genom förhandlat förfarande över tröskelvärdet enligt Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (Lag 2016:1146). Enbart leverantörer, vilka redan är, kvalificerade i kvalificeringssystemet TransQ kan lämna anbud.

Möjlighet till genomgång av projektet

Genomgång av projektet under anbudstiden skedde i form av enskild genomgång september 2019 efter begäran av anbudsgivare. Önskemål om projektgenomgång inom ovan angiven tidsperiod skickades genom meddelande i CTM juni 2019 (för att möten ska kunna garanteras).