Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förbättringsarbete på järnvägen ger längre restid Malmö-Göteborg

Tågplanen för 2020 innehåller banarbeten för flera stora satsningar på järnvägen som ger bättre möjligheter för människor att bo, studera och arbeta. För att dessa ska kunna utföras behöver vi förlänga restiden mellan Malmö och Göteborg under 2020.

Vi investerar i järnvägen för att den ska bli mer pålitlig och punktlig och det ska vara enkelt att välja att resa grönt. Satsningarna ökar kapaciteten och möjliggör fler och mer punktliga resor med både regional- och fjärrtåg.

- Att förbättra järnvägen och samtidigt släppa fram så många tåg som vi vill är en svår ekvation, säger Göran Holmberg verksamhetssamordnare på Trafikverket. Det blir oftast en lite högre störningsrisk när arbete pågår. Därför har vi under 2020 en något längre restid än tidigare på ca 15 minuter mellan Malmö och Göteborg.  Detta för att ge bättre marginaler – resenärerna vet i förväg att resan tar längre tid istället för att drabbas av förseningar. 

Den nya tågplanen 2020 innehåller ett flertal större banarbeten på sträckan mellan Malmö – Göteborg som medför att tågens tidtabeller behöver anpassas.

  • Fyrspårsutbyggnaden mellan Malmö och Lund.

  •  Dubbelspårsutbyggnaden mellan Ängelholm och Helsingborg.

  •  Dubbelspårsutbyggnaden mellan Varberg och Hamra.

  • Västlänken. 

I och med dessa tidspåslag behöver sedan trafiken anpassas för att fasas in i de trånga kanaler som finns in till Göteborgs central där trafiken är intensiv. Kravet på att minst 95 % av trafiken kan framföras med en punktlighet på max 5 min försening till slutstation medför även att en viss robusthet i tidtabellerna behövs för tågen till både Göteborg C och Malmö C där trafiken är mycket tät.