Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Inventering av fastigheter är klar

Cirka 170 stycken fastigheter i Ängelholm och Helsingborgs kommun kommer erbjudas fasadåtgärder och cirka 210 stycken fastigheter erbjuds lokal skärm för att minska bullerstörningar från det kommande dubbelspåret Ängelholm – Helsingborg, Romares väg.

Fastigheter som ligger över riktvärdet för buller enligt projektets järnvägsplan, kommer erbjudas åtgärder i form av fönster, glasåtgärder i befintligt fönster, friskluftsventiler och i vissa fall bullerskydd vid uteplats. Åtgärderna bekostas av Trafikverket.

Erbjudande om åtgärd

Inventeringen startade sommaren 2018 och beräknas slutföras under våren 2019. 195 fastigheter har inventerats för att undersöka om fasadåtgärder behöver vidtas. Antal fastigheter som får erbjudande om fasadåtgärd är cirka 170 stycken fastigheter. Cirka 210 stycken fastigheter får erbjudande om bullerskydd vid uteplats. Bullerberäkningar som tagits fram i projektets Miljö- och konsekvensbeskrivning är gjorda med hänsyn till framtida trafik.

Besked under sommaren

Alla fastighetsägare som fått sina hus undersökta kommer att informeras om resultatet från inventeringen. Trafikverket kommer inom kort skicka ut avtal med åtgärder till berörda fastighetsägare. Genomförande för fasadåtgärder och bullerskydd vid uteplats förväntas påbörjas under 2020. Även de fastigheter som inte kommer få extra bullerskydd informeras.

Fastigheter med kulturmärkning kontaktas separat.

Frågor om bullerskyddsåtgärder kan skickas till projektet via angelholm.maria@trafikverket.se