Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Projektet växer – vi välkomnar två nya projektmedlemmar

Projektorganisationen för dubbelspårsutbyggnaden har förstärkts. Projektet har två nya medarbetare som arbetar med fokus på projektstyrning samt järnvägens olika tekniska delar.

Under hösten började Jesper Havelid och William Styrlander att arbeta i projektet mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg.

William arbetar som projektingenjör inom delblocket järnväg, även kallat BEST, vilket inkluderar områden inom bana, el , signal och tele. Han har tidigare arbetat i andra järnvägsprojekt i Trafikverket, bland annat spårbytet mellan Helsingborg och Teckomatorp som ska genomföras hösten 2020.

 - Det är roligt att arbetet är väldigt varierande. Vi går in i nya skeden som kräver andra uppgifter. Under hösten har vi haft flertalet marknadsdialoger och genomgångar med entreprenörer. Till våren kommer vi att börja jobba tillsammans med den entreprenör som ska projektera och bygga anläggningen, säger William.

Jesper arbetar som delprojektledare för projektstyrning. Han är i grunden utbildad till elektroingenjör och arbetade som teknisk chef i Bromölla kommun före Trafikverket. Innan dess var han driftområdeschef på One Nordic och dessförinnan projektledare på Ericsson. 

 - Det är väldigt inspirerande att arbeta i ett stort järnvägsprojekt tillsammans med positiva och motiverade projektmedlemmar. Det är också väldigt tilltalande att produktionsfasen sker enligt Trafikverkets samverkansmodell, säger Jesper.

Lockades av Trafikverkets roll i samhället

Både Jesper och William sökte sig till Trafikverket för Trafikverkets bidrag till ett tillgängligt, säkert och miljömässigt hållbart transportsystem som möter resenärers och näringslivets behov. Tillsammans med sina kollegor skapar de värdefulla förutsättningar för tillväxt, välfärd och utveckling av vårt samhälle.

 - Jag lockades av Trafikverkets viktiga samhällsfunktion samt möjligheten att arbeta i ett stort infrastrukturprojekt. Jag ser fram emot att bidra till samhällsnytta genom att uppnå effektmålen vilka exempelvis är ökad kapacitet och kortare restider på den aktuella sträckan. Men även att medverka till att projektet genomförs på ett strukturerat och kontrollerat sätt genom en effektiv projektstyrning i positiv anda. Sedan hoppas jag kunna bidra med tidigare erfarenheter från yrkeslivet, fortsätter Jesper. 

 - Jag lockades av att arbeta i projekt och att följa det från tidigt skede till slut. Jag lockades också av Trafikverket som ytterst ansvarig för vår statliga infrastruktur. Jag ser fram emot när vi har en kontrakterad entreprenör och inleder samarbete med dem. Då kommer all planering att konkretiseras och alla kan se nyttan när det väl byggts klart, avslutar William.