Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Regeringen ger grönt ljus för dubbelspårsutbyggnad på Västkustbanan

Järnvägsplanen för utbyggnaden av dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg har vunnit laga kraft. Beslutet innebär att byggnationen kan påbörjas 2020 och är ett viktigt steg i utvecklingen av tågtrafiken i södra Sverige.

Regeringen har avslagit de två olika överklaganden som inkom i samband med att Trafikverket fastställde järnvägsplanen i mars 2019.  

- Det sista steget i planeringsprocessen är nu avslutad. Det är ett glädjande och viktigt besked för Trafikverket, som innebär att projektet kan bibehålla planerad byggstart under 2020, säger Henrik Andersson projektledare. 

Järnvägsplanen är en lagstadgad del i processen att bygga järnväg och ger en detaljerad beskrivning av vad det är som ska byggas, hur det ska byggas och vilka effekter det får på omgivningen. 

Under arbetet med att ta fram järnvägsplanen som pågått sedan 2015 har en rad samråd och granskningar genomförts. Myndigheter, organisationer, fastighetsägare och privatpersoner har haft möjligheter att ge sina synpunkter på järnvägsutbyggnaden. Planen har även tagits fram i ett nära samarbete med Helsingborgs Stad och Ängelholms kommun. 

Utbyggnaden ger fler tåg, kortare restider och säkrare miljö  

Sträckan Ängelholm–Helsingborg, Romares väg är en del av Västkustbanan som går mellan Göteborg och Lund/ Malmö. Utbyggnaden till dubbelspår har skett successivt, och nu återstår bland annat den enkelspåriga sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg. Arbete pågår med att bygga ut denna del från 2020 till 2023. 

Utbyggnaden av Västkustbanan innebär en ökad kapacitet i järnvägen som förenklar vardagen för resenärer och näringsliv. När vi bygger ut knyts Sverige närmare, och vi skapar nya möjligheter att pendla, studera och arbeta.  

När hela Västkustbanan har byggts ut till dubbelspår kommer tågen att kunna köras oftare och med kortare restider. Det gör det enklare att arbetspendla och bidrar samtidigt till en bättre miljö. Med fler tåg kan mycket av det som transporteras på vägarna flyttas till järnvägen istället och på så sätt kan vi minska utsläppen av koldioxid. Ombyggnaden av Ängelholm-Helsingborg, Romares väg ökar även säkerheten för gående och cyklister eftersom plankorsningarna där vägar och järnvägar möts kommer att ersättas av planskilda, säkrare korsningar.