Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikljus lyser grönt.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket ger grönt ljus för dubbelspårsutbyggnaden

Vi är ett steg närmare förverkligandet av projektet. Trafikverket har fastställt järnvägsplanen för utbyggnaden av dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg. Beslutet är ett viktigt steg i utvecklingen av järnvägen i södra Sverige.

Järnvägsplanen är en lagstadgad del i processen att bygga järnväg och ger en detaljerad beskrivning av vad det är som ska byggas, hur det ska byggas och vilka effekter det får på omgivningen. Våren 2018 blev ett förslag till järnvägsplan för sträckan färdigt som skickades till Trafikverkets centrala funktion Juridik och planprövning. Planen har nu granskats och fastställts. I beslutet beskrivs bland annat att den föreslagna utbyggnaden kommer att öka kapaciteten på Västkustbanan, minska restider och förbättra trafiksäkerheten.

Samråd och samarbeten har resulterat i en genomarbetad plan

Under arbetet med att ta fram järnvägsplanen har en rad samråd och granskningar genomförts. Myndigheter, organisationer, fastighetsägare och privatpersoner har haft möjligheter att ge sina synpunkter på järnvägsutbyggnaden. Planen har även tagits fram i ett nära samarbete med Helsingborgs Stad och Ängelholms kommun. För att möjliggöra projektet har kommunerna tagit fram totalt sex detaljplaner som alla vunnit laga kraft. Vi tackar för stort engagemang och bra synpunkter under planeringsperioden, vilket har gjort att vi har kunnat justera och förbättra järnvägsplanen.

Vad händer nu?

Innan planen börjar gälla krävs ett antal steg. Byggstart för dubbelspårsutbyggnaden kan ske först efter att järnvägsplanen har vunnit laga kraft. Först har de som är berörda av beslutet möjlighet att överklaga. Beslutet finns tillgängligt hos Trafikverket, Region Syd, Gibraltargatan 7, Malmö under tiden 1 april 2019 – 22 april 2019. Överklagande ska senast den 22 april 2019 ha kommit in till Trafikverket, Ärendemottagningen, Planprövning, Box 810, 781 28 Borlänge. Om beslutet överklagas går frågan vidare till regeringen som fattar beslut.

-Det är en viktig och rolig milstolpe vi nu passerat i projektet. Med detta så avslutar vi planskedet som pågått sedan 2015 och påbörjar upphandling av entreprenaden. Tidplanen kan påverkas av eventuella överklagande av fastställelsebeslutet. Förhoppningen och målsättningen i projektet är dock att ha en byggstart under 2020, det är vår utgångspunkt, och hela projektet ska vara färdigbyggt senast 2024, säger Åsa Rosberg projektledare Trafikverket.

Frågor?

Om du har frågor om projektet är du välkommen att kontakta projektledningen på telefon, kontaktuppgifter hittas via fliken "Kontakta oss" längst upp på den här sidan.