Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbete pågår för att skydda boendemiljön längs järnvägen

Vi monterar bullerskydd i fastigheter i Ängelholm och Helsingborgs kommun för att minska ljudnivån från det kommande dubbelspåret mellan Ängelholm och Maria.

Bullerskyddet innefattar fasadåtgärder så som byte av fönster-, dörr-, och/eller ventilåtgärder på berörda fastigheter som ligger över riktvärdet för buller. Arbetet med montering pågår under 2020 och 2021 samtidigt som vi fortfarande genomför uppmätning och platsbesök för fastigheter som väntas få bullerskydd. De fastighetsägare som återstår kommer att bli kontaktade i god tid innan platsbesök.

Fasadåtgärderna innebär att närmare 1000 fönster, 40 entrédörrar, 100 fönsterdörrar och olika former av ventiler kommer att åtgärdas på cirka 160 fastigheter. Fasadåtgärderna bekostas av Trafikverket men utförs av vår tilldelade entreprenör Helsingborgs Fasad och Kakel, i samarbete med företagen TKM Construction AB och Nya Fönster & Montage Syd AB.

Arbetet med bullerskydd i form av lokal skärm är under planering. Information avseende denna del skickas ut till berörda fastighetsägare senast under sommaren/hösten. Det är ungefär 200 fastigheter som berörs av bullerskyddande lokal skärm. Trafikverket kommer att handla upp en entreprenör för lokal skärm när vi kommit längre i vår planering och skrivit avtal med berörda fastighetsägare som önskar få Trafikverkets erbjudande.

Bullerskydd i egen regi

Fastighetsägare kan välja att inte använda Trafikverkets erbjudande om bullerskyddande fasadåtgärder och/eller lokal skärm, utan kan välja att i egen regi utföra bullerskyddet mot bidrag. Innan fastighetsägaren påbörjar byggnation behöver fastighetsägaren då skriva ett avtal med Trafikverket för egen regi, som också ska godkänna bland annat val av utformning, material, utförande samt offert på material och montage.

Så når du oss vid frågor

På den här sidan kan du läsa mer om vårt arbete med bullerskyddande åtgärder. Om du har frågor om avtal eller arbetet vänligen hör av dig via kontaktuppgifterna ovan i fliken ”kontakta oss”.  Om du har synpunkter på entreprenörens besök eller vill anmäla fel kan du göra det via ett webbformulär här