Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Buller och ljussken vid nattarbeten

Mellan torsdag 21 januari och söndag 24 januari 2021 kommer järnvägsarbeten att utföras som kan störa boende längs sträckan. Trafikverkets entreprenör ska då gräva ner kontaktledningsfundament längs delar av sträckan.

För att kunna bygga ut järnvägen mellan Ängelholm och Maria kommer vi att behöva gräva ner kontaktlednings-fundament längs med järnvägen. Arbetet utförs av Trafikverkets entreprenör Skanska. 

Sträckor som berörs är Ängelholms station, mellan Kattarp och Ödåkra samt söder om Ödåkra. Arbetet genomförs mellan torsdag 21 januari och söndag 24 januari 2021, då tågtrafiken är stoppad mellan Förslöv och Helsingborg C. I Ängelholm kommer arbete även att utföras nattetid mellan 11 och 17 januari. Arbetena kommer att pågå dygnet runt under tågstoppet. 

Kontaktledningsfundament kommer att placeras längs med spåret var 60:e meter. Arbetet vid varje enskilt fundament beräknas ta mellan 1,5 och 2 timmar. När ett fundament är på plats, flyttas arbetet 60 meter till nästa plats. Det blir alltså tillfälliga störningar som sker under tiden arbetet med varje enskilt kontaktledningsfundament pågår.

Så påverkas du som bor nära 

Vid arbetet riskerar en del bostäder att utsättas för buller som överskrider Naturvårdsverkets riktvärden. Dessa bostäder har fått information skickat till sig. 

Bullerdämpande åtgärder har utretts, men det kommer att bli ett mer omfattande arbete med att montera bullerskydd än arbetet med kontaktledningsfundamenten. Dessutom kommer arbetet med att montera bullerskydd att innebära buller för de närboende. Totalt sett blir det minst bullerstörningar för boende utan bullerskydd. 

Arbete på dagtid med kontaktledningsfundamenten kommer att prioriteras där det finns bostadshus i närheten. Under nattarbete riskerar närboende även att störas av strålkastarsken. Även i det här fallet flyttar arbetena 60 meter för varje fundament som är på plats. 

Tips

Vi gör allt vi kan för att byggandet ska gå smidigt och säkert som möjligt. Trots detta kommer berörda att uppleva störande ljud och ljus under kortare period. Om en har möjlighet att sova i ett rum som inte ligger mot järnvägen, kan det vara klokt att tillfälligt flytta sovplatsen den natt som arbeten sker i närheten av er bostad.

Mörklägg sovrummen så gott det går, eftersom det kommer att finnas strålkastare vid arbetsplatsen som riskerar att lysa in i berördas bostäder. 

Att vara informerad och därmed mentalt förberedd, kan också vara ett sätt att minska sin känslighet mot störningar.