Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Första tågstoppet avklarat för utbyggnaden till dubbelspår

Den 22 november slutfördes det intensiva arbete som krävde två veckors tågstopp mellan Ängelholm och Ramlösa. Arbetet har flutit på bra och en hel del både mindre och större arbeten har hunnits med under avstängningen.

För att det ska vara möjligt att bygga ut järnvägen till dubbelspår mellan Ängelholm och Maria station behöver vi ibland stänga av tågtrafiken på sträckan för att kunna genomföra arbetena smidigt, snabbt och säkert.

Avstängningen har varit minutiöst planerad och synkad med flera andra järnvägsprojekt i södra och västra Sverige. Allt för att resenärer ska påverkas så lite som möjligt. Tågstoppet i november var det första av flera avstängningar som behöver genomföras fram tills att dubbelspåret är på plats i december 2023.

I samband med arbetena passade Trafikverket på att byta ut slitna kontaktledningar söderut mellan Helsingborg och Ramlösa för att utnyttja arbetsperioden och maximera nyttan. Avstängningen under november sträckte sig därför från Ängelholm till Ramlösa. De nya kontaktledningarna ger en direkt effekt genom att de bland annat bidrar till färre störningar i tågtrafiken.

Nästa tågstopp sker 21-25 januari 2021 mellan Förslöv och Helsingborg C. Mer information om avstängningen finns här

Detta gjordes under tågstoppet 9-22 november

  • Längs hela sträckan pågick arbeten för att skydda befintliga kablar vid platser där nya broar ska byggas. En inventering för en kraftkabel mellan Maria och Ramlösa har också genomförts.

  • I Ängelholm revs spår och växlar som förberedelse för byte av kontaktledningar.

  • I Kattarp gjordes en så kallad styrd borrning under järnvägen för att flytta en elkabel. Därutöver gjordes prover i den så kallade spontlinjen som förberedelser för att järnvägsspår 1 ska stängas.

  • I Ödåkra sker ett intensivt arbete vid den rivna gång- och cykelporten och schaktning vid den befintliga järnvägsbron, som ska rivas. Efter ledningsarbeten och återfyllning kommer järnvägsanläggningen att byggas upp på platsen igen.

Tågstopp Ängelholm-Helsingborg 2021 

Vid dessa avstängningar är tågtrafiken avstängd norr om Helsingborg. Det är avstängt Förslöv-Barkåkra-Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg C. Det innebär att Pågatågen söderifrån kör ända fram till Helsingborg C, och att tågen ersätts av bussar mellan Förslöv och Helsingborg C. 

  • 21-25 januari 2021 
  • 12 april-16 maj 2021 (endast delvisa avstängningar i Ängelholm)
  • 19-22 augusti 2021
  • 6 september-14 november 2021

Pågående arbeten längs sträckan 

Arbetet med dubbelspårsutbyggnaden startade under sensommaren 2020 med utsättning av arbetsområdet. Vegetation har röjts och stora träd har fällts längs sträckan. I Ödåkra har inlösta fastigheter rivits för att skapa plats åt dubbelspåret och bullerskydd. Rivningen av en gång- och cykelport i Ödåkra startade i slutet av oktober. Här ska den nya Centrumkopplingen byggas.

Det är gång- och cykelvägen som utgår från Södra Rälsgatan/Häggatan i Ödåkra och går söderut genom Väla skog. Gång- och cykeltrafiken kommer att ledas om via Ängavångsgatan och Kanongatan. Här kommer Skanska att ställa ut kontaktledningsfundament, ett arbete som är förberedande inför tågstoppet 21-25 januari 2021 då fundamenten ska grävas ner när tågstoppet pågår.

Arbete med att räta upp kurvan på järnvägen vid Rögle har också påbörjats, med avtagning av matjord och schaktningsarbeten. En ny trumma under Oderbäcken har lagts på plats. Längs sträckan pågår även lokalisering och omläggning av ledningar. Geotekniska undersökningar sker även, bland annat vid platser för nya broar.

Entreprenören Skanska färdigställer dessutom sina arbetsplatser i Kattarp och Ödåkra.

Rivning av gång- och cykelport i Ödåkra.