Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Klart för byggstart av framtidens järnväg

Snart påbörjas ännu en viktig etapp på Västkustbanan. Regeringen har gett byggstartsbeslut för dubbelspårsutbyggnaden mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg. Ett kontrakt på ca 1.7 miljarder har därmed tecknats med Skanska Sverige AB.

Regeringsbeslut och ingen begäran om överprövning på tilldelning innebar att vi i veckan kunde underteckna kontraktet mellan Trafikverket och Skanska Sverige AB som ska utföra arbetet.

- Vi har nått en viktig milstolpe för projektet. Jag ser nu fram emot att komma igång med projektet och att gemensamt med Skanska leverera en produkt som vi kan vara stolta över, säger Henrik Andersson projektledare Trafikverket.

Kontraktet är värt ca 1.7 miljarder och avser affärsformen totalentreprenad. Det innebär att entreprenören ansvarar för projektering, utförande av arbeten samt uppfyllande av funktionskrav. Den här typen av entreprenadform förväntas bidra till en ökad innovation och produktivitet i uppdraget.

Kontraktet med Skanska Sverige AB omfattar flera arbeten i projektet:

•24 km dubbelspår mellan Ängelholm station och strax söder om Maria station, i höjd med Romares väg i norra Helsingborg.

•Ombyggnation på stationerna i Ängelholm, Ödåkra, Kattarp och Maria.

•7 plankorsningar stängs och ersätts av nya planskilda korsningar för ökad säkerhet.

•19 järnvägsbroar, 2 vägbroar och 1 plattformsförbindelse byggs.

•Nya växlar, kontaktledningar, stolpar och nytt signalsystem installeras längs sträckan.

- Detta är ett projekt som vi haft i fokus länge och vi är därför glada över att vi tillsammans med Trafikverket får möjlighet att bygga ut ytterligare en viktig del av Västkustbanan, säger Kenneth Wahlqvist avdelningschef Skanska.

Förberedande arbeten inleds sensommaren/hösten 2020. Större arbeten utförs under tio veckor, tre somrar i följd 2021-2023, då Ängelholm-Helsingborg behöver stängas av från all tågtrafik för att utbyggnaden ska kunna genomföras. Det nya dubbelspåret väntas öppna för trafik under senare delen av 2023. Projektet i sin helhet ska vara slutfört i maj 2024.

Utbyggnaden ger fler tåg, kortare restider och en säkrare miljö  
Sträckan från Ängelholms station till Maria station i norra Helsingborg är en del av Västkustbanan som går mellan Göteborg och Lund/Malmö. Utbyggnaden till dubbelspår har skett successivt, och nu återstår bland annat den enkelspåriga sträckan mellan Ängelholm och Maria.  

Utbyggnaden av Västkustbanan innebär en ökad kapacitet på järnvägen som förenklar vardagen för resenärer och näringsliv. När vi bygger ut knyts skapas nya möjligheter att pendla, studera och arbeta i södra och västra Sverige.

När hela Västkustbanan har byggts ut till dubbelspår kommer tågen att kunna köras oftare och med kortare restider. Det gör det enklare att arbetspendla och bidrar samtidigt till ett bättre klimat. Med fler tåg kan mycket av det som transporteras på vägarna flyttas till järnvägen istället och på så sätt kan vi minska utsläppen av koldioxid. Ombyggnaden av Ängelholm-Maria ökar även säkerheten för gående och cyklister eftersom plankorsningarna där vägar och järnvägar möts kommer att ersättas av planskilda, säkrare korsningar.