Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kompletterande inventering av naturmiljön längs sträckan

Längs med projektets sträcka finns det naturmiljöer som påverkas av utbyggnaden till dubbelspår. Vi gör kompletterande inventeringar under augusti för att skydda naturmiljön under och efter byggtiden.

Syftet med en inventering av naturvärden är att se vilka naturtyper och arter som förekommer i ett område. Med hjälp av den här kunskapen får vi ett bra underlag inför byggnationen och kan välja lämpliga åtgärder för att skydda naturmiljön. 

Inventering av nytillkomna arbetsområden

En inventering av naturvärden genomfördes 2018 och nu gör vi kompletterande undersökningar av nya områden. I samband med detta görs även fältinventeringar över invasiva arter på både tidigare och nya arbetsområden. Detta eftersom invasiva arter sprider sig snabbt och lätt, och det kan därför ha tillkommit invasiva arter på nya platser.

Trafikverkets konsult Sweco undersöker naturmiljön mellan 17 och 30 augusti. Personal i varselkläder kommer att vara ute på olika platser längs spåret. De bär identitetskort synligt och ska kunna legitimera sig. Inget arbete kommer att ske på själva spåret utan det sker främst i zonen för trädsäkring och vid anslutande vägar.