Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kurvrätning, ny bro och dubbelspår i Rögle

I Rögle får järnvägen en rakare dragning vilket innebär att dubbelspåret byggs österut. Den befintliga järnvägsbron över gång- och cykelvägen ersätts av en ny bro. Bullerskyddsvallar och bullerskyddsplank byggs för att minska ljudnivån från järnvägen.

Från och med hösten 2020 och fram mot årsskiftet 2021/2022 arbetar vi med att bygga dubbelspår förbi Rögle. Arbetena ingår i utbyggnaden mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg.

I Rögle i Ängelholm kommer järnvägen att få en rakare dragning vilket innebär att dubbelspåret byggs längre åt öster. Den befintliga järnvägsbron över gång- och cykelvägen ersätts av en ny bro för dubbelspåret. Det kommer även att byggas bullerskyddsvallar och bullerskyddsplank för att minska ljudnivån från det kommande dubbelspåret.

Ny järnvägsbro över gång- och cykelväg 

Ett av de första byggmomenten i Rögle är schaktning inför bygget av den nya järnvägsbron, som kommer att gå över gång- och cykelvägen mellan Rögle företagsby och Välinge. Den nya järnvägsbron blir bredare än befintlig bro eftersom den ska ha plats för två järnvägsspår. Den kommer också att placeras längre österut, eftersom järnvägskurvan ska rätas och dubbelspåret då får en ny dragning. Bron kommer att byggas på plats. 

Vid schaktningsarbetena och byggnationen för bron kommer gång- och cykelvägen att stängas av och trafiken kommer att ledas om på väg 1428, Röglevägen via järnvägsbron söder om Rögle. Arbetet med schaktning startar 4 januari 2021.

Den nya järnvägsbron beräknas vara klar till sommaren 2021 och gång- och cykelvägen kan då öppnas tillfälligt. Vi försöker minimera tiden för avstängningen så mycket det går.

Ny sträckning öster om befintligt enkelspår

Under hösten 2021 planeras dubbelspåret i den nya dragningen förbi Rögle bli klart och järnvägsspår läggs på bron. Vid ibruktagandet, som planeras ske 6 september-14 november 2021, kommer gång- och cykelvägen att behöva stängas igen. Den nya sträckningen kommer att användas efter hösten 2021 och då rivs det gamla enkelspåret och den gamla bron. 

Att järnvägen byggs längs en ny sträckning öster om befintligt spår i Rögle beror på att vi rätar ut kurvan för att möjliggöra högre hastigheter för tågtrafiken. 

 

Vägtrafiken påverkas 

Väg 1428 (Röglevägen) vid järnvägsbron söder om Rögle kommer att trafikeras med en del byggtrafik, framför allt transport av schaktmassor och krossmaterial till den nya järnvägen. Detta gör att vägen behöver stängas av vid några tillfällen mellan april och november 2021.

Gång- och cykelvägen mellan Rögle företagsby och Välinge stängs av under större delen av 2021 med en kortare period under sommaren då vägen är öppen tillfälligt. 

Vi värnar om boendemiljön 

Det kommer att anläggas flera bullerskyddsvallar längs sträckan för att minska ljudnivån från det kommande dubbelspåret. Bullerskyddsvallarna byggs både på den östra och den västra sidan av det nya spåret. Bullerskydden kommer delvis att ligga i samma läge som det befintliga enkelspåret vilket gör att de kan byggas helt klar först när det gamla spåret är borttaget.