Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nedtagning av träd och röjning av buskage i Väla skog

Från mitten av mars kommer Helsingborgs stad att ta ner träd och röja bort buskage i Väla skog. Arbetet sker för att skapa plats åt det nya järnvägsspåret som ingår i utbyggnaden av Västkustbanan mellan Ängelholm och Maria.

Nedtagningen av träd och röjningen i Väla skog strax utanför Ödåkra är indelad i fyra olika etapper och genomförs successivt fram till år 2023. Arbetet utförs av Helsingborgs stads entreprenör Träd och Skog i Skåne AB. Arbetet sker i samarbete mellan Trafikverket och Helsingborgs stad.

Det är etapp 1 som slutförs nu i mars. Etappen som innefattar nedtagning av träd och röjning av buskage påbörjades i december.

Etapp 2 genomförs i slutet av sommaren 2020 och innebär även den nedtagning av träd inom framtida spårområde. I etapp 2 kommer de nedtagna träden att återanvändas inom Väla skog och andra naturområden. Den döda veden läggs ut som faunadepåer, något som är mycket positivt för den biologiska mångfalden. Tusentals arter, främst insekter, mossor, lavar och svampar, är beroende av död ved för sin överlevnad. 

Etapp 3 och etapp 4 genomförs under perioden 2021-2023. Genom att trädfällningen sker successivt under fyra år, har skogen möjlighet att återhämta sig. Nedtagningen och röjning görs även med hänsyn till fåglarnas häckningsperiod, vilket betyder att inga åtgärder görs mellan 15 april och 15 juli.

Intrånget i Väla skog kommer att kompenseras genom utvidgning av Småryds naturreservat. Trafikverket har köpt befintlig skog som skyddas. Åtgärden innebär att Småryds naturreservat blir större och därmed också större område skog som skyddas.