Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu är vi igång med att bygga framtidens järnväg

Arbetet med utbyggnaden mellan Ängelholm och Maria börjar nu synas ute. Under hösten pågår det förberedande arbeten på och kring järnvägen.

Byggnation påbörjades i augusti med start i Ängelholm. Ett av de första momenten var att märka ut marken som behöver tas i anspråk längs sträckan för att järnvägen ska kunna byggas. Marken märks ut med pinnar, eller sprejfärg där det är lämpligt. Då det är en lång sträcka kommer arbetet med utsättning ta tid.

Vi gör plats för dubbelspåret

Vår entreprenör Skanska har börjat etablera sina arbetsplatser i Kattarp och Ödåkra. I Kattarp är det området väster om Västrabyvägen i norra delen av orten som kommer att användas. Ytan hårdgörs och vatten och el dras fram innan byggbodarna kommer på plats. Klicka här för att se karta.
I Ödåkra kommer marken runt den tidigare rivna Norrlyckeskolan att bli arbetsplats. Skanska kommer inledningsvis bara att använda en mindre del av ytan, som tidigare har varit parkeringsplats. Klicka här för att se karta.
Vid iordningställandet av dessa ytor i Kattarp och Ödåkra kan det uppstå buller och damm under en kortare tid.

Växtlighet längs järnvägen har börjat röjas, med start strax söder om Ängelholms station. Röjningen kommer att pågå under fem till sex veckor och går från norr till söder längs sträckan. Mellan 14 och 20 september påbörjas också arbetet med nedtagning av träd för att kunna bygga det framtida dubbelspåret.

Rivning av fastigheter i Kattarp och Ödåkra  

Järnvägen går både genom öppna jordbrukslandskap och tätbebyggda områden. Eftersom det genom tätorterna ligger ett flertal fastigheter intill spåren innebär det att de berörs direkt av utbyggnaden. För att vi ska kunna bygga dubbelspåret behöver vi riva berörda fastigheter intill järnvägen i Kattarp och Ödåkra. Dessa fastigheter har sen tidigare lösts in och rivningsarbetet kommer att pågå under hela hösten med start från 7 september. Du som bor i närheten kan uppleva att det är lite bullrigt och stökigt emellanåt, men vi strävar efter att ha så liten påverkan som möjligt på ditt vardagsliv. Skanska kommer att hålla sig inom utpekade riktvärden för bullernivåer.

Stopp i tågtrafiken 9-22 november när vi förbereder för att bygga ut

Under perioden 9-22 november 2020 måste tågtrafiken mellan Ängelholm och Ramlösa stängas av helt. Det görs för att vissa spår i Ängelholm ska rivas upp och för att det ska vara möjligt att utföra arbete såsom röjning av växtlighet, omläggning av ledningar och schakter intill spåren mellan Ängelholm och Maria station. Kompletterande geoundersökningar och inmätningar i spår kommer även att pågå, vilket bara kan utföras när tågtrafiken är avstängd.  

Under samma period byterTrafikverket kontaktledningar mellan Helsingborg C och Ramlösa, för att utnyttja arbetsperioden och maximera nyttan.

Vi förbereder även för Planavägens nya sträckning i Kattarp. I Ödåkra tar vi bort gångtunneln vid före detta Norrlyckeskolan, vilket även påverkar framkomligheten på Horsarydsvägen under tiden.

Räkna med längre restid i november

Under tågstoppet mellan Ängelholm och Ramlösa 9-22 november påverkas flera tåglinjer i olika riktningar.

Tågtrafiken mellan Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg-Ramlösa är inställd från 9 till 22 november 2020. Vi uppmanar dig som berörs att planera för två veckor med annorlunda resande och längre restider. 

I samband med höstens arbeten passar Trafikverket på att byta ut slitna kontaktledningar söderut mellan Helsingborg och Ramlösa för att utnyttja arbetsperioden och maximera nyttan. Avstängningen under hösten sträcker sig därför från Ängelholm till Ramlösa.

Klicka här för att få mer information om hur du påverkas av tågstoppet 9-22 november.