Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Projektet byter namn till Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad

Trafikverket ändrar namnet på projektet från Ängelholm-Helsingborg, Romares väg till Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad.

Skälet till namnändringen är att förtydliga projektets geografiska avgränsning. De arbeten som ingår i projektet sträcker sig från Ängelholms station till strax söder om Maria station i norra Helsingborg. Projektet benämns även som Ängelholm-Maria i regeringens nationella plan för transportinfrastruktur.

E-postadressen till projektet är ändrad till angelholm.maria@trafikverket.se. 

Dubbelspårsutbyggnad på sista delsträckan mellan Maria och Helsingborg C ligger utanför denna gränsavdragning, vilket innebär att projektet inte bygger dubbelspår ända fram till Helsingborg C/Knutpunkten.

Trafikverket förbereder för närvarande en planeringsprocess och genomförande av den sista dubbelspårsetappen på Västkustbanan, mellan Maria station och Helsingborg C. Trafikverket har tidigare översiktligt utrett möjliga lösningar för att bygga ut sträckan till dubbelspår, både i markförlagt läge och i tunnel. Under den kommande planprocessen kommer flera alternativa lokaliseringar att utredas och allmänhet, myndigheter och organisationer ges möjlighet att lämna synpunkter. Projektet finns upptaget i regeringens nationella transportinfrastrukturplan 2018-2029 och byggstart planeras i slutet av planperioden. Information kommer att ges när arbetet inför planeringen av denna sista etapp startar.