Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Regeringen ger klartecken för byggstart av dubbelspår

Det byggstartsbeslut som Trafikverket inväntat för att kunna börja bygga dubbelspår mellan Ängelholm och Maria på Västkustbanan har nu kommit.

Beskedet från regeringen innebär att Trafikverket kan skriva kontrakt med utsedd entreprenör inom närtid.

- Det är ett glädjande och viktigt besked för Trafikverket. Det betyder att vi under 2020 kan börja bygga den framtida järnvägen som på sikt även förbättrar tågtrafiken Malmö-Göteborg, säger Henrik Andersson projektledare.  

Påverkar tid och kostnad 

Att beskedet försenades påverkar både tid och kostnad för projektet.  
Trafikverket kommer att se över tidsplanen med entreprenören för att säkerställa om den fortfarande kan hållas. Bedömningen och målet i dagsläget är att utbyggnaden kan utföras enligt plan med hjälp av justeringar.

Arbetet beräknas starta sensommaren/hösten 2020 istället för i april som planerat. Planerade avstängningar på järnvägen för att utbyggnaden ska kunna utföras kvarstår. Den första avstängningen mellan Ängelholm och Helsingborg planeras ske 9-22 november 2020 då tågen ersätts av bussar.

En förändrad tidplan påverkar budgeten. I dagsläget är det svårt att bedöma hur omfattande kostnadsökningen kan bli.

Fyrspårsutbyggnaden Malmö-Lund och ombyggnaden av E22 trafikplats Lund Södra omfattas också av byggstartsbeslutet. Eftersom beslutet för dessa två projekt har kommit inom planerad tidsram förväntas inga  konsekvenser.

Dubbelspårsutbyggnaden ger fler tåg, kortare restider och en säkrare miljö 

Sträckan mellan Ängelholms station och Maria station i norra Helsingborg är en del av Västkustbanan som går mellan Göteborg och Lund/ Malmö. Utbyggnaden till dubbelspår har skett successivt, och nu återstår bland annat den enkelspåriga sträckan Ängelholm-Maria. Arbete pågår med att bygga ut denna del från 2020 till 2023.

När hela Västkustbanan har byggts ut till dubbelspår knyts Sverige närmare, och vi skapar nya möjligheter att pendla, studera och arbeta. Tågen kommer att kunna köras oftare och med kortare restider. Det gör det enklare att arbetspendla, underlättar transporter för näringslivet och bidrar samtidigt till ett bättre klimat. Med fler tåg kan mycket av det som transporteras på vägarna flyttas till järnvägen istället och på så sätt kan vi minska utsläppen av koldioxid. Ombyggnaden ökar även säkerheten för gående och cyklister eftersom plankorsningarna där vägar och järnvägar möts kommer att ersättas av planskilda, säkrare korsningar.