Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration som visar den framtida centrumkopplingen

Centrumkopplingen ska binda ihop Ödåkra

Stationen ska byggas om och plankorsningar ersättas av säkrare korsningar med järnvägsbroar. Nu inleds arbetet med den planskilda korsningen centrumkopplingen, som ska länka samman Ödåkras västra och östra delar.

Dubbelspårsutbyggnaden mellan Ängelholm och Helsingborgsstationen Maria innebär stora förändringar för Ödåkra, strax utanför Helsingborg. Några villor har lösts in och rivits för att ge plats åt spåren och nu bygger Trafikverket bort fem plankorsningar, i och strax utanför orten, och ersätter dem med planskilda korsningar, där tågen går på järnvägsbroar över vägarna.

– Det kommer inte att finnas några plankorsningar kvar, säger Kajsa Bergman, projektledare på Trafikverket.

– Plankorsningarna tas bort för att vi ska kunna höja hastigheten på järnvägen och för att det är två spår. Då är det lite andra krav som gäller än för ett spår. Framkomligheten blir säkrare och risken att det är någon i spåren minskar med planskilda korsningar.

Centrumkopplingen blir huvudpassage

Centrumkopplingen, som ersätter Björkavägen, blir den största planskildheten och självklara passagen i Ödåkra. Men Björkavägens plankorsning kommer inte att stängas förrän centrumkopplingen är färdigställd, vilket den blir i slutet av sommaren eller början av hösten 2022.

– Korsningen stängs då men resten av vägen blir kvar, förklarar Kajsa Bergman.

Under maj påbörjades bygget av järnvägsbroarna till Ängavångsvägen och Fabriksgatan. Samtidigt pågår arbetet med Horsarydsvägen, som får en ny sträckning för att möjliggöra bygget av centrumkopplingen. Gång- och cykeltunneln på Horsarydsvägen revs redan i höstas och sedan dess har området varit avstängt för förberedande arbeten.

– Horsarydsvägens nya sträckning ska vara klar i augusti, säger Henrik Andersson, produktionschef, Skanska.

Tågstopp i höst

Så fort det arbetet är klart drar bygget av centrumkopplingens bro igång. Den byggs bredvid järnvägen och skjuts på plats under ett tågstopp i juni 2022.

– Vi börjar med brogropen i början av september. Då gör vi i ordning platsen så att man kan bygga bron i rätt höjd. Den måste stå i rätt läge för att kunna skjutas in, förklarar Henrik Andersson.

Under den järnvägsbron byggs sedan en ny väg med separat gång- och cykelväg.

Det hittills längsta tågstoppet sker i höst. Under tio veckor, 6 september-14 november, stängs tågtrafiken mellan Helsingborg och Ängelholm av helt. Då ska bron på Ängavångsgatan, som ersätter plankorsningen på Häggatan, skjutas på plats. Under tågstoppet passar man också på att göra spårbyte och makadamrening – en åtgärd som rensar bort finmaterial som hamnat i makadamen under lång tid.

– Sådant material vill man inte ha kvar eftersom det drar åt sig fukt och kan frysa, säger Henrik Andersson.

Förändring bidrar till Ödåkras utveckling

Ödåkra är ett växande samhälle i Helsingborgs kommun. Planen är att möjliggöra att orten kan växa ännu mer – från dagens 6 000 invånare till 9 000 invånare till år 2050. Men hittills har kommunen inte velat bygga så mycket på den västra sidan om järnvägen, på grund av det skulle innebära en ökad belastning på plankorsningarna i orten.

– Nu när det blir planskilda korsningar kan vi öka även väster om järnvägen. Med centrumkopplingen förbereder vi för en centrumutveckling även på västra sidan stationen, säger Torgny Johansson, projektledare, Helsingborgs stad.

I samband med att centrumkopplingen byggs kommer även stationen att byggas om, få nya entréer och tillgänglighetsanpassas. Plattformen förlängs norrut och stationen hamnar närmare centrumkärnan.

– Ödåkra ligger nära shoppingcentret Väla men det är ändå viktigt att det finns ett lokalt centrum nära stationen och viktigt att de som åker kollektivt kan göra sina ärenden nära stationen.

Trappan vid Björkavägen behålls men ramper för till exempel rullstolar och barnvagnar kommer att hamna i centrumkopplingen.

– Från centrumkopplingen kommer man att kunna ta sig nästan direkt upp på plattformarna och det blir också passagen mellan plattformarna, säger Kajsa Bergman.

Skatepool och nya bullerskydd

Trafikverket kommer också att anlägga ett trevligt område runt stationen, på uppdrag av Helsingborgs stad.

– Där finns i dag ett litet torg och en grönyta. De kommer att utvecklas. Torget blir lite grönare och parken utvecklas med skatepool och nya boulebanor så att det blir en träffpunkt för alla i centrum, säger Torgny Johansson.

Han säger att det har varit både positiva och negativa reaktioner på byggandet i Ödåkra. Många har varit positiva när det gäller utvecklingen men en del har varit oroliga.

– Det har funnits en del oro inför dubbelspåret – för att hastigheterna blir högre för tågen och på att de nya bullerskärmarna ska påverka miljön, men där har vi försökt göra det så bra som möjligt, tillsammans med Trafikverket.

För att stationen fortsatt ska synas tydligt från omgivningen har man satsat extra på bullerskärmar som inte ska gömma stationen.

– En sådan här ombyggnad innebär så klart en del svårigheter men det kommer att bli positivt för samhället som helhet och det blir en bra miljö i det längre perspektivet, säger Torgny Johansson.

Kartbild som visar vad som byggs i området.