Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Det första halvåret från framtidens järnväg

Det har gått drygt ett halvår sedan vi började det stora arbetet med att bygga ut järnvägen mellan Ängelholm och Maria i norra Helsingborg. Bygget syns nu på flera platser längs sträckan.

Byggnationen genomförs av Trafikverkets entreprenör Skanska och arbetet har flutit på bra enligt tidplanen. En hel del både mindre och större moment har pågått det senaste halvåret. 

Flera hus och en gång- och cykelport har rivits

Bland de första åtgärderna var röjning och avverkning av växtlighet längs sträckan för att skapa plats åt det nya spåret. Även hus i Ödåkra och Kattarp har behövts rivas av samma skäl. Ledningar har också lagts om på flera platser. 

En av de första större åtgärderna var rivning av en gång- och cykelport intill Horsarydsvägen i Ödåkra, en åtgärd som många boende märkte eftersom det innebar omledning av trafiken.

Brorivning vid Horsarydsvägen i Ödåkra.jpgRivning av gång- och cykelport vid Horsarydsvägen i Ödåkra

Korsningar ersätts av trafiksäkrare passager under järnvägen

Att bygga ut till dubbelspår innebär väldigt mycket mer än att bara lägga ett nytt spår vid sidan om det gamla. I projektet ingår det även att bygga nya planskilda korsningar, vilket i de flesta fallen innebär att järnvägen går på nya broar över vägar. Detta ökar  säkerheten i och med att trafikanter kommer att passera järnvägen under spåren istället för i samma nivå mellan väg och järnväg. 

Under det första halvåret har arbetet med nya planskildheter startat med grävarbeten vid bland annat Sibirienvägen i Ängelholm, Planavägen i Kattarp, Flöjavägen utanför Ödåkra samt Ängavångsgatan i Ödåkra.

Scaktning för ny dragning av Planavägen i Kattarp.jpgGrävarbete inför ny dragning av Planavägen i Kattarp 

Schaktning för byggrop Sibirienvägen.jpgGrävarbete inför ny järnvägsbro över Sibirienvägen i Ängelholm

Schaktmassor återanvänds till bullerskyddsvallar 

En stor del av schaktmassorna från detta arbete återanvänds i projektet genom placering av bullerskyddsvallar på olika platser för att minska ljudnivån från det nya spåret. Platser där arbetet med bullerskyddsvallar pågår är bland annat vid Sibirienvägen i Ängelholm och vid Rögle. Det innebär att lastbilar transporterar schaktmassor mellan vissa arbetsplatser.

Järnvägen rätas ut så att tågen kan köra snabbare 

För att tågtrafiken ska kunna köras i högre hastigheter behöver några järnvägskurvor rätas ut i Rögle, Kattarp och Gyhult. Järnvägsspåren anpassas för högsta tillåtna hastighet 250 km/tim. Dock finns det flera sträckor där högsta hastigheten blir 200 km/tim. 

Här har arbetet kommit långt under det första halvåret, och både den så kallade Röglekurvan och kurvan söder om triangelspåret i Kattarp får nu en rakare dragning. Vid Röglekurvan byggs för tillfället en ny järnvägsbro över gång- och cykelvägen. 

Järnvägsbro vid Röglekurvan.jpgNy järnvägsbro över gång- och cykelvägen vid järnvägsskurvan i Rögle 

Nya delar till järnvägen har installerats längs sträckan 

Det behövs el för att tågtrafiken ska fungera, det har därför även monterats nya fundament, stolpar och bryggor för kontaktledningarna. Detta arbete har genomförts bland annat på Ängelholms bangård och på sträckan mellan Kattarp och Ödåkra, samt söder om Ödåkra mot Väla skog.

Nya kontaktledningsstolpar Ängelholm.jpgNya stolpar till kontaktledning i Ängelholm