Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två gång- och cykelvägar under järnvägen i Ängelholm stängs av i sju månader

Ett flertal nya broar kommer att byggas. Ombyggnaderna görs för att broarna ska ha plats för ett nytt järnvägsspår intill det befintliga spåret. Gång- och cykeltunnlarna söder om stationen och i närheten av Tivoligatan stängs därför tillfälligt.

Ängelholms station 

För att kunna bygga en ny bro kommer gång- och cykelvägen under järnvägen (även kallad Jill Johnsson-tunneln) söder om stationen i Ängelholm att stängas av under tiden 1 november 2021 till 31 maj 2022.

Inledningsvis schaktas en grop efter att gång- och cykelvägen stängts. Därefter kommer den nya järnvägsbron att byggas i gropen, intill befintlig järnväg. Bron kommer att bli klar i april nästa år. Efter att rivning och byggandet är klart, byggs gång- och cykelvägen under järnvägsbron, och blir klar för att öppnas i månadsskiftet maj/juni 2022.

Så påverkas du

Gång- och cykelvägen stängs helt under arbetsperioden. Det blir istället möjligt att passera järnvägen till och från Järnvägens Museum samt Trafikverksskolan via stationen, där en tillfällig gångbana har ordnats. Längs gångbanan kommer staket att sättas upp för att hindra gående att komma ut på bangården. Endast den tillfälliga passagen får användas.

Schaktningen för gropen vid tunneln innebär även att masstransporter kommer att ske i anslutning till byggarbetsplatsen.

Karta som visar avstängd gång- och cykelväg, och tillfällig väg  

Tivoligatan/Södra Utmarken-Kronoskogen

För att kunna bygga en ny bro vid sidan av järnvägen kommer gång- och cykelvägen under järnvägen (även kallad Epa-tunneln) att stängs av under tiden 1 november 2021 till 1 juni 2022. 

Inledningsvis schaktas en grop efter att vägen stängts. Sedan kommer den nya bron att byggas i gropen, intill järnvägen. Den kommer att lanseras på plats efter att den gamla bron rivits, vilket sker i april nästa år när tågtrafiken stoppas från 4 till 24 april. Lansering innebär att bron skjuts på plats.

Efter att rivning och lansering är klart, byggs gång- och cykelvägen för att öppnas i juni 2022.

Så påverkas du 

Gång- och cykelvägen blir helt stängd. Möjlighet att passera järnvägen mot skogen och havet kommer att kunna göras vid Ängelholms station och vid Sibirienvägen.

Karta som visar avstängd gång- och cykelväg