Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration av den nya vägbron.

Höganäsvägen stängs i ett halvår när ny vägbro byggs

En ny vägbro byggs på väg 112, Höganäsvägen för att göra plats åt ett ytterligare spår under bron. Trafiken till och från Kullahalvön leds om till andra vägar när vägen stängs av från 13 augusti 2021 till februari 2022.

Väg 112, Höganäsvägen ska få en ny vägbro, som ska byggas i samma läge som den befintliga vägbron över järnvägen. Väg 112 byggs om i anslutning till båda sidor av bron. Den nya vägbron breddas något jämfört med dagens bro, vilket ger en förbättrad framkomlighet för trafiken över bron.

Trafiken leds om till andra vägar under ett halvår

Vägen stängs av från 13 augusti 2021 och öppnas igen i februari 2022. Arbetet och avstängningen startar i augusti med rivning av den befintliga bron, och därefter startar grundläggning av den nya bron. Arbetet samordnas med den nya vägbron för väg 1785, Kullavägen som byggs från mars 2022 till oktober 2022, så att båda vägarna inte stängs samtidigt.

Avstängningen av väg 112 påverkar trafikanter som färdas till och från Kullahalvön. När vi bygger om vägbron för väg 112 leds trafiken om från via väg 1428 (Tångavägen) väg 1785 (Kullavägen), väg 1785 (Kungsgårdsleden) och slutligen väg 107 (Helsingborgsvägen). Omvägen blir cirka fyra kilometer.

Busshållplatsen Utvälinge Skeppsvägen är stängd 13 augusti 2021-februari 2022. Resenärer hänvisas till närliggande busshållplatser. Mer information om hållplatsen hittas hos Skånetrafiken som ansvarar för tåg- och busstrafik.

Kartan visar omledningsvägar (svarta linjer) under tiden då vägbron över järnvägen är stängd (röd punkt) 

Påverkan på boende och verksamheter

Arbetet påverkar även boende och verksamheter i området som kommer att märka av buller när bron rivs i augusti-september. Boende i södra Ängelholm och Utvälinge kommer att påverkas genom ökade trafikflöden i närområdet när trafiken behöver ledas om (se karta ovan).

Verksamheter bör förbereda eventuella kunder och leverantörer som kan beröras, om att omledning av vägtrafiken sker i ett drygt halvår. Detta för att inte skapa problem med exempelvis leveranser.

Det kommer också att ske transporter under hela byggtiden via väg 112 och Kungsgårdsleden samt länsvägarna Röglevägen och Tångavägen.