Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kattarp station. Foto: Skanska

Informationsskyltar på plats i Kattarp och Ödåkra

Informationsskyltar har satts upp i Kattarp och Ödåkra där du kan läsa mer om vad som byggs i din närhet

Utbyggnaden till dubbelspår syns nu på flera platser längs sträckan Ängelholm-Maria.

Du kan se bygget via så kallade utsiktsplatser, och även läsa om det på informationsskyltarna på följande platser (Du kan se informationsskyltarna genom att klicka här)

  • Kattarp station: Vi bygger om stationen i Kattarp. Befintlig gångpassage mellan plattformarna ersätts av en ny gång­ och cykel­ passage under järnvägen söder om plattformarna. Passagen byggs från hösten
    2021 till hösten 2022. Arbetet med stationens västra sida fortsätter fram till våren 2022. Stationens östra sida byggs klart under tågstoppet hösten 2022. Efter tågstoppet 2022 kan spår 1 och 2 i Kattarp användas. 

  • Ödåkra station: Vi bygger om stationen i Ödåkra. I Ödåkra stängs även tre korsningar i plan med järnvägen: Björkavägen, Fabriksgatan och Häggatan. Dessutom stängs Flöjavägen och Vagnmakarevägen norr om Ödåkra. De ersätts med planskilda korsningar, vilket innebär att trafiksäkerheten ökas när järnvägen går på nya broar över vägar. Alla fem plankorsningar i och utanför Ödåkra planeras vara ersatta våren 2023. Den största skillnaden blir att en planskild korsning (centrumkopplingen) byggs under spåren och nya entréer till stationen öppnas. Den nya förbindelsen öppnas för trafik sommaren-­hösten 2022. Den befintliga gångpassagen vid Björkavägen kommer dock att vara kvar, och den förlängs i två etapper, västra sidan hösten 2022 och östra sidan våren 2023.

Intill byggs trappor upp till plattformarna. Västra spåret och västra plattformen är klar att användas efter påsken 2023. 

I vår sätts det också upp informationsskylt på Maria station.