Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny järnvägsbro ska ge plats åt dubbelspåret i Ängelholm

Den gamla järnvägsbron över Sibirienvägen ska rivas och ersättas av en ny, för att rymma dubbelspår. Samtidigt får Sibirienvägen en ny sträckning.

Bygget av järnvägsbron över Sibirienvägen är ett steg på väg mot dubbelspår som byggs mellan Ängelholm och Maria och som beräknas vara klart att öppna för trafik i december 2023. Den nya järnvägsbron i södra Ängelholm påbörjades i februari i år och kommer att pågå fram till i höst.

Karta Sibirienvägen
Kartbild som visar vad som byggs i området.  

 

-Vi har börjat med armering och formning av bottenplattan, säger Dragan Petrovic, projektledare byggnadsverk på Trafikverket.

Den bro som finns där i dag har bara plats för enkelspår. Därför behövs en bredare bro. Man kommer också att göra den nya bron högre för att större fordon ska kunna passera på vägen under. I dag är frihöjden 3,60 meter men den nya bron blir 4,70 meter, vilket är standardhöjd i dag.

Den nya järnvägsbron blir en så kallad plattramsbro och kommer att placeras cirka 20-25 meter längre norrut än den befintliga. 

Bron skjuts på plats i september 

Men än dröjer det innan järnvägstrafiken påverkas. Bron byggs nämligen vid sidan av järnvägen och lanseras, det vill säga skjuts på plats, när den är färdig. En tillfällig väg finns att användas under tiden fram till den nya bron är plats. 

– Den största fördelen med det är att trafikpåverkan blir minimal, säger Dragan Petrovic.

Ett planerat tågstopp krävs dock för att kunna färdigställa arbetet. Järnvägen kommer att stängas av för tågtrafik mellan den 6 september och 14 november 2021. Det är då som lanseringen av bron sker och spåren färdigställs. Först när den nya bron är på plats och färdigställts rivs den gamla bron. En tillfällig väg kommer att finnas till att den nya bron är på plats hösten 2021

– Efter det kan spåren öppnas för trafik igen, men dubbelspåret tas inte i drift förrän i december 2023.

Sibirienvägen får en ny sträckning 

Parallellt med brobygget dras Sibirienvägen om. Sibirienvägen startar vid Västersjögatan och leder efter två kurvor under järnvägen, förbi Sibirien BMX-arena, genom Kronoskogen ner till stranden.

Den nya sträckningen, som börjar byggas i sommar, ger en rakare sträckning och en mindre skarp kurva för de fordon som ska åka under järnvägsbron.

– Vi flyttar bron och vägen för att få en bättre lutning och svängradie och för att större fordon ska kunna trafikera vägen när bron blir högre. Det blir en mindre skarp kurva ner mot bron vilket underlättar för transporter som ska passera under bron, säger Jesper Hjelmer, projektingenjör mark och väg på Trafikverket.

I och med detta får även en liten bit av Västersjögatan ny sträckning. Men vägbygget kan inte påbörjas förrän den nya bron är på plats. Planen är att Sibirienvägen ska vara färdig att öppnas under november 2021.

Hur kommer Ängelholmsborna att påverkas under byggtiden?

– Det kommer att finnas tillfällen då vi måste stänga av men det kommer inte att vara i någon större utsträckning, säger Jesper Hjelmer. 

Under perioden leds vägtrafiken om till en tillfällig sträckning för att kunna korsa järnvägen. Den tillfälliga vägen går mellan Västersjögatan och Sibirienvägen, söder om den befintliga bron. Arbetet resulterar även i byggtrafik med tunga fordon. Trafiken sker främst på den västra sidan av järnvägen via grusvägen utmed järnvägen vid Sibirienvägen samt Södra utmarken. Viss byggtrafik kommer även att trafikera Västersjögatan och Kulltorpsvägen. Samtliga vägar återställs efter byggskedet.

Schaktmassor återanvänds till bullerskyddsvallar 

En stor del av schaktmassorna från detta arbete återanvänds till bullerskyddsvallar för att minska ljudnivån från det nya spåret. Bullerskyddsvallar placeras längs stora delar av Västersjögatan.