Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Visionsbild över Ängelholm station. Illustration: Sweco

Resenärer får säker övergång på Ängelholms station

Bygget av dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg pågår för fullt. Utbyggnaden kräver en rad åtgärder längs vägen. Nu har turen kommit till Ängelholms stationsområde.

Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg är hårt belastad. Därför dubblar Trafikverket spåren mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg. 

Mellan Ängelholm och Kattarp placeras det nya spåret på västra sidan av befintligt spår eftersom det minimerar intrången i Kattarp. I samband med detta görs stationen i Ängelholm om för att anpassas. En ny gångbro över spåren, en ombyggd gång- och cykelpassage och en ny järnvägsbro är några av åtgärderna.

Gångbro över spåren

I stället för att korsa spår 1 och 2 ska resenärerna efter ombyggnaden få en säker övergång i form av en gångbro med hiss och trappor. Det arbetet påbörjades i april men har varit stillastående i väntan på nuvarande tågstopp. 

– Nu har vi börjat med något som kallas skivstöd, som är grunden för bron. Det är förberedande arbeten i väntan på att få bygglovshandlingarna godkända hos kommunen, säger Dragan Petrovic, projektledare på Trafikverket.

Det handlar alltså om betongarbete – fundament och pelare – som kan göras redan nu.

– Sen kommer vi att bygga en inklädd stålbro. Det bygget görs på plats i anslutning till detta, med början i januari, säger Henrik Andersson, produktionschef på Skanska.

Plattform byggs om

Själva bron lyfts på plats vid nästa tågstopp som sker i påsk nästa år. När bron är på plats färdigställs hissar och trappor. Hela arbetet beräknas vara klart i maj 2022.

För att bättre matcha dagens standard byggs även stationens mittplattform om.

– Ytan lutar ut mot spåret så vi ska vända på fallet. Vi gör också nya perrongelement med asfalt och plattor. Så som man bygger perrong nu för tiden, säger Henrik Andersson.

Plattformen får också ett nytt tak.

Gångbana stängs av under brobygge

Ett stenkast från stationen ska en del av den järnvägsbro som utgör gång- och cykeltunnel till järnvägsmuseet byggas om för att passa dubbelspåret. Där finns i dag en tvådelad bro med vardera ett spår.

– Den västra delen av bron rivs och ersätts av en bredare bro som rymmer två spår. Eftersom vi river en del behöver gång- och cykelbanan förlängas. Den får också en något annan dragning, men det blir ingen stor förändring, säger Henrik Andersson.

Rivningen sker under pågående tågstopp. Själva brobygget drar igång vid årsskiftet och skjuts på plats i påsk nästa år. Under tiden sker en tillfällig omledning så att tågen kan gå som vanligt.

– Resenärerna kommer inte att märka av det, säger Henrik Andersson.

Däremot kommer de som vanligen använder gång- och cykeltunneln att få ta en annan väg under byggtiden.

– Vi har en övergång norr om stationen och därifrån bygger vi en provisorisk gång- och cykelväg fram till järnvägsmuseet.