Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stort intresse för projektet när ny växel lyftes på plats i Ängelholm

Ännu en milstolpe har passerats i dubbelspårsutbyggnaden, när den nya växeln mellan spår 1 och 2 på Ängelholm station lyftes på plats under helgen 16-18 april.

Fram till den 16 maj genomför vi flera nödvändiga arbeten på Ängelholm station och under helgen byttes en växel ut till en ny. Den nya växeln leder till en bättre tågtrafik med högre hastighet och mindre underhåll på järnvägen. 

Arbetet blev uppmärksammat genom den mycket stora kran som användes för att lyfta växeln på plats. För resenärerna innebar det också en tillfällig passage för att komma till plattformen och nå tågen.

Byggarbetet inleddes med grävarbeten för att bland annat lägga ner kablar som korsar under spåren. Den tillfälliga passagen för resenärer placerades över spår 1 och 2, som var avstängda för trafik. Passagen fanns den södra delen av plattformen.

I arbetsmomenten ingick det att riva bort den gamla övergången till plattformen, ta bort delar av järnvägsspåren, justera plattformsstöden och lägga ut ny makadam. Därefter kunde växeln lyftas från östra sidan om stationshuset och läggas på plats mellan spåren. Efter injustering kompletterades järnvägsspåren och slutligen byggdes en ny gångpassage till plattformen. Den nya gångpassagen kommer att kunna användas till sommaren 2022, då den ersätts med en ny gångpassage över spåren.

Vår entreprenör Skanskas arbete fungerade bra, och spåren var klara och kunde överlämnas för trafik lite tidigare än planerat. Skånetrafiken hade personal på plats för att hjälpa resenärerna hitta rätt mellan busshållplatserna utanför stationen och plattformen.

Arbetet fortsätter bland att med att bygga nytt järnvägsspår på Ängelholm station när spår 1 är avstängt fram till 16 maj. Det nya järnvägsspåret kopplas in senare under hösten 2021.