Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Flera byggmoment genomfördes under tågstoppet

Många byggmoment klarades av vid den senaste avstängningen av tågtrafiken, som genomfördes 21-25 januari. Arbetet pågick dag och natt för att hinna med så mycket som möjligt.

Bland annat har 19 000 meter järnvägsräls körts ut och lastas av på strategiska platser för användning vid fortsatt arbete. Det motsvarar ungefär hälften av den räls som kommer att monteras i dubbelspårsutbyggnaden.

Längs sträckan Kattarp-Maria har 93 kontaktledningsfundament grävts ner längs linjen. Det är samtliga fundament som behövs på det spåravsnittet. På dessa fundament monteras senare kontaktledningsstolpar. 27 fundament har monterats inne på bangården i Ängelholm. Resterande kommer att monteras under nattarbeten framöver.

En mindre milstolpe uppnåddes i projektet, då den första kontaktledningsbryggan sattes på plats, också den i Ängelholm. Även kontaktledningsstolpar har monterats i Ängelholm.

Arbetet gick väldigt bra under trafikavstängningen och inga kritiska fel har upptäckts. Detta är mycket positivt för projektets framdrift.

Byggprojektet pågår för fullt på flera platser. Vid Rögle har matjord tagits bort där det nya dubbelspåret ska gå i en rakare linje. I Kattarp pågår det förberedande arbete för den nya järnvägsbron som ska gå över Planavägen. Schaktning pågår även vid Sibirienvägen i södra Ängelholm. Även där ska en ny järnvägsbro byggas.