Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tågtrafiken öppnas igen

Tågstoppet som sträckt sig från 6 september når sitt slut 14 november. I tio veckor har vi arbetat intensivt på den 24 kilometer långa sträckan mellan Ängelholm och Maria station och mycket har blivit gjort.

Hela tre broar har byggts och satts på plats i Ängelholm, Ödåkra samt precis mellan Ödåkra och Kattarp. Bron mellan Ödåkra och Kattarp ligger på Flöjavägen och kommer igång som första bro för biltrafik redan den 15:e november.

Redan första veckan av tågstoppet började järnvägsbron vid väg 112 Höganäsvägen att rivas. Sedan har den nya bron gjutits fast direkt på plats, och nu kan tågen passera som de ska undertill. Nästa steg är det vägarbete som behöver genomföras för att koppla samman järnvägsbron med väg 112, så att biltrafiken kan komma igång igen. Detta beräknas vara klart innan mars 2022.

Med hjälp av en reningsmaskin har vi även renat allt makadam som bär upp järnvägsspåret. Detta har gjorts för att makadamens bärande funktion är som bäst när den inte innehåller sådant material som med tid och användning tillkommer. I samband med detta har befintlig räls och slipers tagits bort och ersatts med helt ny.

För att skapa utrymme för alla byggnationer måste stora mängder material grävas ut och schaktas bort. Med hjälp av stora fordon har vi transporterat material som makadam och schaktmassor både till och från byggplatserna, vilket krävt god logistik och planering. Dessa utgrävningar har i sin tur skapat utrymmen där grund- och regnvatten kan samlas.

För att förebygga allt för stora vattenansamlingar och eventuella översvämningar har vi även installerat ett flertal pumpar längs spårsträckan. Dessa finns i nära anslutning till vägarna för att möjliggöra ett effektivt underhållsarbete framöver.

Tack vare en väldigt genomarbetad tid- och utförandeplan så har vi kunnat följa planen för alla arbetsmoment under spårstoppet. Täta avstämningar mellan alla involverade parter har möjliggjort snabb hantering och effektiva lösningar på plötsliga problem och utmaningar som uppstått under arbetet.

Nu fortsätter vi med bro- och vägarbeten längs sträckan för att stå förberedd inför nästa tågstopp, som sker mellan Förslöv och Helsingborg C 4-24 april 2022.