Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi arbetar för att minimera klimatpåverkande utsläpp från dubbelspårsutbyggnaden

Klimatpåverkan är en viktig del av vårt arbete där vi lägger stor vikt vid att göra rätt från början. Projekt Ängelholm-Maria dubbelspårsutbyggnad sätter krav på energieffektiva och mindre klimatpåverkande lösningar under byggskedet.

Att bygga ny järnväg innebär utsläpp som påverkar klimatet. I projektet arbetar Trafikverket tillsammans med entreprenören för att identifiera, beräkna och minimera klimatpåverkande utsläpp, med stöd av verktyget klimatkalkyl.

Beräkning av energianvändning och klimatbelastning

Klimatkalkyl är den modell som Trafikverket använder för att på ett effektivt och konsekvent sätt beräkna den energianvändning och klimatbelastning som transportinfrastrukturen ger upphov till ur ett livscykelperspektiv. Inför upphandling av entreprenör gjordes en klimatkalkyl för dubbelspårsutbyggnaden. Här ingick själva investeringen av dubbelspår samt förändring av vägar som berördes. Mer än hälften av projektets klimatpåverkan är kopplat till betong. Betong används i alla broar och i slipers för järnvägen. Även stålet till rälsen ger upphov till klimatpåverkande utsläpp vid framställning.

Olika åtgärder för att minimera klimatpåverkan 

I arbetet ingår att genomföra åtgärder för att minimera klimatpåverkan. Åtgärderna innebär exempelvis val av material och drivmedel eller nya arbetssätt för att uppnå ändamålet. Det görs en ny klimatkalkyl för projektets klimatpåverkan när byggnationen är klar och den jämförs då med det utgångsläge som togs fram inför upphandlingen. Som incitament för att minska klimatpåverkan används bonus och vite, kopplat till ett procentuellt reduktionskrav för projektet.

I dubbelspårsutbyggnaden är reduktionskravet 16 procent. För en minskning utöver det kan entreprenören få en bonus. Om inte kravet klaras utkrävs ett vite.