Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Visionsbild över Ängelholm station. Illustration: Sweco

Ängelholm

Ängelholm förändras när vi dubblar spåren mellan Ängelholm och Maria station.

Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg är hårt belastad. Därför dubblar vi spåren mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg. 

Mellan Ängelholm och Kattarp placeras det nya spåret på västra sidan av befintligt spår. Valet av lokalisering grundar sig i att intrången blir mindre i Kattarp om det nya spåret läggs på den västra sidan jämfört med på den östra sidan. Dubbelspåret mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg blir klart vintern 2023. 

Stationen får ett lyft i samband med utbyggnaden 

Den största förändringen i Ängelholm sker vid stationen där hela stationsområdet rustas upp och får en ny och säker övergång. Den nuvarande gångvägen över spår 1 och 2 ersätts med en gångbro med hiss och trappor. När vi är klara med arbetet kommer Ängelholms kommun sedan att bygga om busstationen.

Mittplattformen på Ängelholm station kommer att breddas och den södra delen av plattformen får ett nytt tak. 

Fem nya broar gör plats åt dubbelspåret 

Längs sträckan kommer två järnvägsbroar för gång- och cykeltrafik behöva bytas ut; en i höjd med Trafikverksskolan och en i höjd med Tivoligatan.

En ny järnvägsbro kommer att byggas på den västra sidan av befintlig bro över Vege å. Dessutom rivs den befintliga järnvägsbron över Sibirienvägen och ersätts av en ny, i samband med detta får Sibirienvägen också en ny sträckning. Kullavägens (väg 1785) vägbro över järnvägen behöver ersättas av en ny bro för att få plats med ytterligare ett järnvägsspår invid befintligt.

Det kommer även att byggas bullerskyddsvallar och bullerskyddsskärmar för att minska ljudnivån från det kommande dubbelspåret.

Läs mer om vad vi bygger och när genom att trycka på de röda rubrikerna nedan. (Byggtiderna som anges är preliminära och kan komma att ändras.)

Genom projektets webbkarta kan du se vad som byggs mellan Ängelholm och Maria station och hur spåren dras. 

I illustrationskartorna 1-6 ,7-12 och 13-17 finns en mer detaljerad beskrivning av det som byggs i och längs Ängelholm.